آراد برندینگ
خانه / مقاله / تعریف مدیریت، وظایف آن و مدیریت در سازمان های بزرگ

تعریف مدیریت، وظایف آن و مدیریت در سازمان های بزرگ

مدیریت چیست؟ آیا با وظایف مدیریت آشنایی دارید؟ مدیریت در سازمان های بزرگ دارای چند سطح است؟
مدیریت فرآیند بهره گیری موثر از منابع مادی و انسانی برای رسیدن به اهداف سازمانی است.
وظایف مدیریت شامل برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل است که هر کدام جهت دست یافتن به اهداف سازمان صورت می گیرند. مدیریت در سازمان های بزرگ شامل سه سطح زیر می باشد:
الف) مدیریت عملیاتی: مدیرانی که در این رده منصوب شده اند بیشتر وقت خود را با مجموعه زیردست خود سپری
می کنند.
ب) مدیریت میانی: مدیران این رده مستقیم با مدیران عالی سازمان در ارتباط هستند و وظایفشان مدیریت بر سرپرستان سازمان است.
ج) مدیریت عالی: در این رده از مدیریت بخش اعظم برنامه ها و اهداف سازمانی توسط رئیس سازمان و معاونان آن انجام
می گردد.


مطلب پیشنهادی

سفارش ترجمه انواع مقاله انگلیسی

یکی از مهمترین سرویس های ترجمه در شبکه مترجمین ایران ترجمه مقاله است. ترجمه مقاله اهداف بسیاری دارد و می تواند به زبان های مختلفی در سایت ثبت سفارش شود. البته، مهمترین درخواست ها در ثبت سفارش ترجمه مقاله، درخواست ترجمه مقاله از انگلیسی به فارسی یا از فارسی به انگلیسی است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ