آراد برندینگ
خانه / پاورپوینت / اصطلاح انواع خطاها در تحلیل آماری

اصطلاح انواع خطاها در تحلیل آماری

در تحلیل آماری مانند تمامی علوم و کارها خطاهایی وجود دارد، اصطلاح انواع خطاها در تحلیل آماری دو نوع است که با α و β نمایش داده می شود که ویژگی هایی دارد.
الف) اگر فرض اولیه به هر دلیلی نادرست اعلام شود، در حالی که در حقیقت فرض اولیه صحیح می باشد به آن خطا در تشخیص اطلاحاً خطای نوع اول می گویند و احتمال آن را با α آلفا نمایش می دهند و به آن میزان شناسایی و تشخیص آزمون می گویند.
ب) اگر برخلاف مفهوم بالا فرضیه ادعایی با فرض اولیه در یک پژوهش به نظر درست تشخیص داده شوددر حالی که واقعاً آن فرضیه ناصحیح است و به آن در اصطلاح خطای نوع دوم می گویند و احتمال تشخیص آن را با β بتا نشان می دهند.
نکته: با کاهش خطای نوع اول α اندازه خطای نوع دوم β افزایش می یابد و برعکس با کاهش خطای نوع دوم β، خطای نوع اول α افزیش می یابد. ولی با وجود بیشتر شدن مقدار حجم نمونه آزمون آماری، مقدار هر دو نوع خطا کم می شود.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی پاورپوینت کشاورزی

افراد بسیاری با خرید پاورپوینت های مرتبط با امور كشاورزی شروع به یادگیری این رشته می كنند و سپس به صورت عملی دست به تجربه می زنند و به كار كشاورزی می پردازند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ