آراد برندینگ
خانه / پاورپوینت / انواع نمودار داده های گسسته تحلیل آماری

انواع نمودار داده های گسسته تحلیل آماری

همانگونه که می دانیم در تحلیل آماری، از انواع نمودارها استفاده می شود که طبق نوع داده های بدست آمده رسم می گردند، در اینجا در رابطه با نمودارهای مربوط به دیتاهای گسسته را بررسی می نماییم.
برای نمایش نموداری آمار داده های گسسته از دو نوع نمودار میله ای و دایره ای استفاده می کنند:
الف) نمودار میله ای: نموداری است که روی محور مختصات ترسیم می شود، مقادیر و اندازه داده ها روی محور افقی و فراوانی نسبی داده ها روی محور عمودی قرار می گیرد. ببعد از آن به اندازه ارتفاع فراوانی داده ها، میله ای که در ارتباط با دسته آن داده باشد ترسیم می گردد.
ب) نمودار دایره ای (کیکی): همانطور که از نام این نمودار نیز مشخص است برای رسم این نمودار از دایره استفاده و به تعداد دسته های مشخص شده دایره را تقسیم می کنند به قطاع هایی که که اندازه آن از فراوانی نسبی داده ها مشخص می شود.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی پاورپوینت کشاورزی

افراد بسیاری با خرید پاورپوینت های مرتبط با امور كشاورزی شروع به یادگیری این رشته می كنند و سپس به صورت عملی دست به تجربه می زنند و به كار كشاورزی می پردازند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ