آراد برندینگ
خانه / پاورپوینت / کاربرد ضریب تغییر شاخص توصیفی تحلیل آماری

کاربرد ضریب تغییر شاخص توصیفی تحلیل آماری

موارد کاربرد ضریب تغییر شاخص های توصیفی در اجرای عملیات مربوط به تحلیل آماری چیست؟ و چگونه از آن ها می توان استفاده کرد؟
در تحلیل آماری هنگام محاسبه واریانس و میانگین انحراف عدد حاصل شده به واحد اندازه گیری متغیرها وابسته است، یعنی هر مجموعه آماری واحد خاص خود را دارد و اگر بخواهند دو دسته آماری را باهم مقایسه کنند که واحدهای متفاوتی دارند باید از شاخصهایی بهره بگیرند که وابسته به واحد اندازه گیری آن داده ها نباشد. از جمله این شاخصه ها می توان به ضریب تغییر اشاره کرد.
این ضریب را به صورت درصد بیان می کنند و از تقسیم انحراف استاندارد داده ها بر میانگین آنها به دست می آید.
میانگین / انحراف استاندارد = ضریب تغییر
به عنوان مثال در کارخانه ای دو نوع یخچال تولید می کنند، یخچال اول میانگین طول عمر ۴۰۰۰ ساعت با انحراف ۱۶ ساعت و یخچالهای دسته دوم میانگین طول عمر ۴۵۰۰ ساعت با انحراف ۱۵ ساعت کدام نوع با کیفیت تر است.
یخچال نوع اول : %۰٫۴ و ۰٫۰۰۴ = ۴۰۰۰ / ۱۶
یخچال نوع دوم : % ۰٫۳۳ و ۰٫۰۰۳ = ۴۵۰۰ / ۱۵
پس نتیجه می گیریم که یخچال نوع دوم بهتر است.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی پاورپوینت کشاورزی

افراد بسیاری با خرید پاورپوینت های مرتبط با امور كشاورزی شروع به یادگیری این رشته می كنند و سپس به صورت عملی دست به تجربه می زنند و به كار كشاورزی می پردازند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ