آراد برندینگ
خانه / پاورپوینت / انواع نمودار داده های پیوسته تحلیل آماری

انواع نمودار داده های پیوسته تحلیل آماری

می خواهیم در رابطه با نمودارهای داده های پیوسته در تحلیل آماری صحبت نماییم که داده های پیوسته را با کدام نمودارها، رسم می کنند؟
برای نمایش نموداری داده های پیوسته از سه نوع نمودار استفاده می شود:
الف) هیستوگرام (نمودار ستونی): این نمودار در محور مختصات ترسیم می شود و برای نمایش هر دسته و رده جدول فراوانی از مستطیل استفاده می شود، قاعده و عرض هر یک از مستطیلها روی محور افقی و طول مستطیلها برابر اندازه هر رده یا دسته آماری مربوطه می باشد و مرکز مستطیلها به عنوان رده شناخته می شود و فراوانی نسبی هریک از رده ها را با ارتفاع مستطیل نمایش می دهند.
ب) نمودار چندبر فراوانی: این نمودار با استفاده از هیستوگرام ترسیم می شود. به نحوی که وسط عرض بالایی مستطیلهای هیستوگرام را مشخص کرده و با خطوط مستقیم به یکدیگر متصل می نمایند، بدین نحو چندضلعی حاصل می شود.
ج) منحنی فراوانی: همان نمودار چندبر است و هنگامی استفاده می شود که تعداد داده های آماری بسیار زیاد باشد و طول رده های فراوانی کم باشد، چون تعداد اضلاع نمودار چندبر بسیار زیاد می شود به صورت منحنی نمایش داده می شود.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی پاورپوینت کشاورزی

افراد بسیاری با خرید پاورپوینت های مرتبط با امور كشاورزی شروع به یادگیری این رشته می كنند و سپس به صورت عملی دست به تجربه می زنند و به كار كشاورزی می پردازند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ