آراد برندینگ
خانه / پاورپوینت / رابطه انواع مقیاسهای تحلیل آماری

رابطه انواع مقیاسهای تحلیل آماری

موضوع این صفحه در رابطه آموزش مختصر با ارتباط بین انواع مقیاسهای تحلیل آماری با یکدیگر می باشد، و اینکه آیا کاربرد آنها مثل هم می باشد یا خیر؟
انواع مقیاسهایی که در داده های آماری مبنای اندازه گیری محسوب می شوند، از ارزش و کاربرد یکسانی برخوردار نمی باشندو نوعی رتبه بندی و درجه بندی بین آنها برقرار است به گونه ای که مقیاس اسمی کم کاربردترین و کم درجه ترین آنها از لحاظ اهمیت است بعد از آن مقیاس ترتیبی که درواقع ویژگیهای مقیاس اسمی را کامل دارا می باشد.
با یک ویژگیهای بیشتر (رتبه بندی داده ها) مقیاس فاصله ای در واقع ویژگیهای مقیاسهای اسمی و ترتیبی را دارد و یک شاخصه بیشتر نسبت به مقیاس ترتیبی دارد (درجه بندی با فواصل معین و برابر)، در نهایت مقیاس نسبتی که همه ویژگیها و خصوصیات سه مقیاس نسبتی که همه ویژگی تقسیم بندی یا نسبتی و چند برابری بین داده ها دارد.
درجه اهمیت مقیاس ها بدین ترتیب می باشد: نسبتی، فاصله ای، ترتیبی و در آخر اسمی
آشنایی با مقیاس داده های آماری و به کارگیری سطح اندازه گیری مناسب برای هریک از موضوعات و داده های آماری آن نیازمند داشتن قواعد و روشهای تحلیل آماری دارد و به همین دلیل بایداز مشاوره و آموزشهای متخصصان علم تحلیل آماری استفاده کرد.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی پاورپوینت کشاورزی

افراد بسیاری با خرید پاورپوینت های مرتبط با امور كشاورزی شروع به یادگیری این رشته می كنند و سپس به صورت عملی دست به تجربه می زنند و به كار كشاورزی می پردازند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ