آراد برندینگ
خانه / پاورپوینت / بحث آزمون همبستگی در پروژه تحلیل آماری

بحث آزمون همبستگی در پروژه تحلیل آماری

منظور از آزمون همبستگی دومتغیره چیست؟ اگر قصد داشته باشیم اندازه رابطه بین دو متغیر را بررسی کنیم، چه ابزاری برای این عمل در تحلیل آماری پیش بینی شده است؟
اگر در تحلیل آماری لازم باشد همبستگی دو متغیر کمی نسبت به هم را بسنجیم از آزمونهای آماری خاصی استفاده می کنیم که موسوم به آزمون همبستگی است. در گام نخست باید نمودار پراکنش برای هر دو متغیر آماری را ترسیم کرد ولی اگر بخواهیم چگونگی و اندازه رابطه بین دو متغیر را داشته باشیم از شاخص ویژه موسوم به ضریب همبستگی بهره می بریم. این ضریب دارای اعداد ۱ و ۱- می باشد و اگر ضریب همبستگی مساوی با عدد صفر شود، مشخص می کند که دو متغیر با هم فاقد ارتباط خطی هستند و اگر قدر مطلق آنها برابر عدد ۱ شود، به طور حتم دو متغیر با هم ارتباط دارند. به طور کلی اگر آزمون همبستگی بین دو متغیر داده ای مورد نظر معنی مشخصی حاصل کند، دو متغیر باهم رابطه دارند.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی پاورپوینت کشاورزی

افراد بسیاری با خرید پاورپوینت های مرتبط با امور كشاورزی شروع به یادگیری این رشته می كنند و سپس به صورت عملی دست به تجربه می زنند و به كار كشاورزی می پردازند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ