آراد برندینگ
خانه / پاورپوینت / آموزش ارتباطات متغیرهای جامعه تحلیل آماری

آموزش ارتباطات متغیرهای جامعه تحلیل آماری

در اینجا آموزش مفهوم ارتباطات بین متغیرهای حاضر در جامعه ای که در معرض تحلیل آماری قرار دارد را مطالعه می کنیم که رابطه های آنها به چه صورتی می تواند باشد.
در تحلیل آماری ممکن است محقق با صفات آماری گوناگونی از جامعه آماری مورد مشاهده خود مواجه شود و نیاز باشد که مشخص نماید مابین صفات آنها چه ارتباطی وجود دارد. برای مثال، بین قد و وزن کودکان ارتباطی تنگاتنگ می توان متصور شد یعنی اکثر کودکان بلند قد وزن بیشتری هم خواهند داشت این دو صفت ارتباط مستقیم باهم دارند.
البته این ارتباط میتواند مثبت و یا منفی و معکوس باشد، در مثال بالا ارتباط مثبت است. در مواردی این ارتباط دو سویه ممکن است معکوس باشد به عنوان نمونه اگر هوا گرم باشد، منابع آبی کمتر می شود

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی پاورپوینت کشاورزی

افراد بسیاری با خرید پاورپوینت های مرتبط با امور كشاورزی شروع به یادگیری این رشته می كنند و سپس به صورت عملی دست به تجربه می زنند و به كار كشاورزی می پردازند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ