آراد برندینگ
خانه / پاورپوینت / گزارش نموداری رابطه متغیرهای تحلیل آماری

گزارش نموداری رابطه متغیرهای تحلیل آماری

جهت نشان دادن نحوه رابطه میان متغیرها در گزارش های تحلیل آماری خود از چه نموداری می بایست بهره ببریم؟ و تفسیر آن نمودار به چه شکلی می باشد؟
برای به نمایش درآوردن نحوه ارتباط بین متغیرها از نموداری ویژه موسوم به نمودار پراکنش در تحلیل آماری استفاده می شود. پژوهشی با این مضمون انجام شده است ارتباط بین میزان بارش و رشد محصول زراعی مورد مطالعه قرار می گیردبرای به نمایش درآوردن متغیرهای مورد نظر در نمودار پراکنش به صورت ذیل عمل می نمایند:
هرکدام از متغیرها را در محوری جداگانه مشخص می شود و بعد نقاط مشخص شده بر روی نمودار، میزان همبستگی آنها را به نمایش در می آورد در واقع نمودار پراکنش رابطه خطی ارتباط دوسویه بین متغیرها را نمایش می دهد به نحوی که با افزایش بارش، رشد محصولات بیشتر خواهد شد.
هرچه نقاط به هم نزدیکتر باشند و نزدیک به یک خط قرار گیرند ارتباط دو متغیر بیشتر خواهد بود.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی پاورپوینت کشاورزی

افراد بسیاری با خرید پاورپوینت های مرتبط با امور كشاورزی شروع به یادگیری این رشته می كنند و سپس به صورت عملی دست به تجربه می زنند و به كار كشاورزی می پردازند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ