آراد برندینگ
خانه / پاورپوینت / آشنایی با انواع آزمونهای تحلیل آماری

آشنایی با انواع آزمونهای تحلیل آماری

استفاده از آزمون های مختلف پامتریک و ناپارامتریک آماری مانند؛ آزمون t ولج، t هتلینگ، t وابسته، t نمونه، تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس| فریدمن، Q کوکران، مک نمار، اسپیرمن و… برای تحلیل داده های آماری به بهترین نحو و کیفیت بسیار رایج و مفید است متخصصان تحلیل آماری ما نیز به آن تسلط دارند.
انجام تحلیل آماری داده ها به بهترین نحو بستگی به مهارت و تبهر متخصص دارد تشخیص صیحیح روشها و آزمون های آماری مناسب برای تحلیل آماری پروژه ها و پایان نامه ها یا پرسشنامه نیمی از کار است.
آزمونهای مختلفی برای تحلیل داده ها آماری وجود دارد که برخی از آنها پارامتریک است و نیازمند پیش فرض هایی برای جامعه آماری می باشد مانند انواع آزمونهای t که هرکدام برای نوع خاصی از داده و در حالتی مناسب باید استفاده شود یا تحلیل واریانس و کوواریانس و اما برخی دیگر نیاز به پارامتر یا پیش فرضی ندارد مانند آزمون های ناپارامتریک که شامل آزمون فریدمن و اسپیرمن، کوکران، میانه و مک نمار و… است که اغلب این آزمونها (ناپارامتریک) برای تحلیل استفاده می شود چرا که نیاز به پیش فرض ندارد.
اگر میخواهید تخصص و مهارت متخصصان تحلیل آماری ما همراه با اطلاعات آماری که شما جمع آوری کرده اید خلق شاهکار کنند می توانید از طریق راههای ارتباطی با متخصصان ما در ارتباط باشید.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی پاورپوینت کشاورزی

افراد بسیاری با خرید پاورپوینت های مرتبط با امور كشاورزی شروع به یادگیری این رشته می كنند و سپس به صورت عملی دست به تجربه می زنند و به كار كشاورزی می پردازند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ