آراد برندینگ
خانه / تایپ / انجام تایپ صفحه ای دانشجویی

انجام تایپ صفحه ای دانشجویی

تایپ صفحه ای دانشجویی را ما کیفیتی مناسب و مطلوب برای شما انجام خواهیم داد.
طبق آئین نامه های نگارشی مرسوم برای تایپ کتاب، رمان، مقاله و …. اگر قرار باشد تا در قسمت منابع نام منبعی که یک کتاب با دو نویستنده می باشد ذکر شود باید به صورت زیر عمل نمود:
نام خانوادگی، نام؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام کوچک نویسنده دوم (سال نشر). عنوان کتاب. محل نشر: نام ناشر.
ما در مجموعه تحقیقات و ترجمه ایران به کلیه موارد نگارشی برای اینکه کار تایپ شما رو درست انجام دهیم توجه می کنیم. 

مطلب پیشنهادی

بهترین قیمت تایپ پایان نامه دکتری علوم سیاسی

آیا می دانید دانشجویان دکتری علوم سیاسی، باید در پایان دوره تحصیل پایان نامه ای درباره موضوع به تصویب رسیده در شورای پژوهشی دانشگاه را تدوین نمایند؟ برای پرداخت بهترین قیمت تایپ به افراد باتجربه مراجعه نمایید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ