آراد برندینگ
خانه / تایپ / انجام تایپ صفحه ای اینترنتی

انجام تایپ صفحه ای اینترنتی

برای اینکه درخواست اینترنتی خود را برای انجام تایپ به ما بسپارید بهتر است با ما در تماس باشید.
اگر در قسمت ذکر منابع در یک کار گزارش نویسی قرار شد تا یک کتاب با سه نویسنده را معرفی کنیم باید به صورت زیر عمل نمائیم:
نام خانوادگی، نام؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام کوچک نویسنده دوم؛ نام خانوادگی نویسنده سوم، نام کوچک نویسنده سوم (سال نشر). عنوان کتاب. محل نشر: نام ناشر.
شما دوستان دانشجو، کارمند، محقق و … برای دریافت خدمات تایپ دانشجویی با ما در تماس باشید.

مطلب پیشنهادی

بهترین قیمت تایپ پایان نامه دکتری علوم سیاسی

آیا می دانید دانشجویان دکتری علوم سیاسی، باید در پایان دوره تحصیل پایان نامه ای درباره موضوع به تصویب رسیده در شورای پژوهشی دانشگاه را تدوین نمایند؟ برای پرداخت بهترین قیمت تایپ به افراد باتجربه مراجعه نمایید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ