آراد برندینگ
خانه / ترجمه / ترجمه حرفه ای انگلیسی به فارسی

ترجمه حرفه ای انگلیسی به فارسی

ترجمه حرفه ای انگلیسی به فارسی ت ترجمه آگاهی دارد.
به این معنی است که مترجم با تخصص بالا به رسالنظریه تزریق سوزنی Hgpodermic Needls
یا نظریه گلوله جادویی Magic Bullet Theory:

در فاصله بین دو جنگ جهانی، یکی از اولین نظریه ها دربارة تأثیر پیام های ارتباطی به وجود آمد. هیتلر، موسولینی و کافلین در امریکا از پیشگامان پیدایی این نظریه هستند. و در امریکا این نظریه مورد توجه قرار گرفت.
اساس این نظریه بر قدرت نامحدود پیام است و براین عقیده است که اگر پیام خوب و قوی ارائه شود، بیشترین تأثیر را بر مخاطب دارد.

مطلب پیشنهادی

انجام سفارش ترجمه انگلیسی رشته مهندسی

بسیاری از موسسات زبان کار سفارش و انجام ترجمه انگلیسی رشته های مهندسی مانند برق، نرم افزار، معماری و …. را با قیمت های مقطوع انجام می دهند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ