آراد برندینگ
خانه / ترجمه / سایت ترجمه تخصصی ارزان و سریع

سایت ترجمه تخصصی ارزان و سریع

در این سایت ترجمه تخصصی ارزان و سریع به صورت تایپ شده گامی چوک برای پیوستن به جامعه اطلاعات علمی بین المللی است.
 جامعه اطلاعاتی برتکنولوژی اطلاعات، مبادله کالاهای اطلاعاتی در سطح جهان استوار است برخلاف آن جامعه معرفتی تکنولوژی محور نیست بلکه اندیشه محور است این جوامع، فراگیری جهان ندارند و برویژگی های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی متفاوتی که در نظام های معرفتی خاص را شکل دهی می دهند، مبتنی اند.
 سنرهاملنیک
از جمله محققانی است که دربارة «انقلاب ارتباطات» و «جامعه اطلاعاتی» نگرشهای انتقادی دارند.
به نظر این محقق ارتباطی انتقادنگر، اسطورة «جامعه اطلاعاتی» بر عرضة دیدگاه خوش بینانه درسه بعد اقتصادی و فرهنگی استوار است.
سنرهاملنیک در گردهمایی تدارکاتی اجلاس سران پیشنهاد استفاده از «جامعه ارتباطی» به جای جامعه اطلاعاتی را داده است.

مطلب پیشنهادی

انجام سفارش ترجمه انگلیسی رشته مهندسی

بسیاری از موسسات زبان کار سفارش و انجام ترجمه انگلیسی رشته های مهندسی مانند برق، نرم افزار، معماری و …. را با قیمت های مقطوع انجام می دهند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ