آراد برندینگ
خانه / پاورپوینت / انواع شاخص های پراکندگی تحلیل آماری توصیفی

انواع شاخص های پراکندگی تحلیل آماری توصیفی

شاخص های پراکندگی در تحلیل آماری توصیفی انواع مختلفی دارد که در طول انجام عملیات مربوط به تحلیل های آماری در بسیاری از مواقع و به صورت مکرر لازم است از آن بهره بگیریم.
از مهمترین مسائل داده های آماری پراکندگی تغییرات داده ها با استفاده از شاخص پراکندگی مشخص می شود. به عبارت دیگر شاخص پراکندگی در رابطه با میزان عددی از داده ای به داده آماری دیگر چقدر دستخوش تغییر قرار می گیرد؟
از مهمترین شاخصهای پراکندگی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱) دامنه تغییرات: میزان تغییرات عددی بین کمترین و بیشترین عدد داده های آماری را مشخص می کند.یعنی بزرگترین عدد داده های آماری را به کوچکترین آنها منها کرده و اندازه دامنه تغییرات محاسبه می شود.
۲) میانگین انحراف: این شاخصه برای اندازه گیری میزان تغییر داده ها بسیار مناسب است چرا که تمامی داده ها و تغییرات آنها را محاسبه می کند. از طریق تفریق تک تک داده ها به مقدار میانگین و جمع آنها حاصل می شود. البته این کار محاسباتی در برخی مواقع دشوار است و نیاز به شاخص دیگری می باشد.
۳) واریانس انحراف استاندارد: با محاسبه مجذور انحرافات همه داده ها و به دست آوردن میانگین مقادیر به دست آمده، عددی حاصل می شود که به آن واریانس گفته می شود.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی پاورپوینت کشاورزی

افراد بسیاری با خرید پاورپوینت های مرتبط با امور كشاورزی شروع به یادگیری این رشته می كنند و سپس به صورت عملی دست به تجربه می زنند و به كار كشاورزی می پردازند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ