آراد برندینگ
خانه / پاورپوینت / مفاهیم انجام تحلیل آماری پایان نامه

مفاهیم انجام تحلیل آماری پایان نامه

برای انجام تحلیل آماری پایان نامه آشنایی با مفاهیم آماری، امری الزامی است. پیشامدها از جمله این موارد می باشند، اما سؤال اینکه در چه مواقعی و چگونه پیشامدها بررسی می گردد؟ روابط میان آنها چیست؟
اگر یک آزمون آماری به صورت تصادفی باعث شود عضوی از پیشامد مورد نظر مشاهده شود در این حالت می گوییم آن پیشامد اتفاق افتاده است.
اعمال روی پیشامدها: پیشامدها، عضوی از مجموعه های آماری محسوب می شوند و همان روابط موجود بین مجموعه ها، آنها را نیز شامل می گردد، در این صورت فضای نمونه درواقع مجموعه اصلی و مرجع محسوب می شود.
بین پیشامدها روابطی استوار است که از روابط بین مجموعه های آماری تبعیت می کند. از مهمترین این روابط، می توان به زیر پیشامد، دو پیشامد برابر، اجتماع و اشتراک و تفاضل دو پیشامد و متمم یک پیشامد اشاره کرد. اینجا به معرفی برخی از آنها پرداخته ایم.
۱- مفهوم زیر پیشامد: دو پیشامد را در فضای نمونه در نظر بگیرید، به صورتی که پیشامد c زیر مجموعه پیشامد d باشد، اگر پیشامد c اتفاق افتد نتیجه آن واقع شدن پیشامد d خواهد بود.
۲- مفهوم دو پیشامد مساوی: دو پیشامد را در یک مجموعه آماری فرض می گیریم اگر واقع شدن یک پیشامد منجر به واقع شدن پیشامد دیگر شود گوییم آن دو پیشامدد ساده هستند.
۳- مفهوم اجتماع دو پیشامد: وقتی اجتماع دو پیشامد c و d حادث شود در واقع این مفهوم را بیان می کند که دست کم یکی از دو پیشامد c و d حتماً اتفاق افتاده است.
۴- اشتراک دو پیشامد: هنگامی دو پیشامد مورد نظر c و d در یک زمان اتفاق می افتد. مفهوم تفاضل دو پیشامد: دو پیشامد c و d را در نظر بگیرید وقتی می نویسیم c – d یعنی تفاضل پیشامد d از c می گوییم و بدین مفهوم است که c واقع می شود و d اتفاق نمی افتد.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی پاورپوینت کشاورزی

افراد بسیاری با خرید پاورپوینت های مرتبط با امور كشاورزی شروع به یادگیری این رشته می كنند و سپس به صورت عملی دست به تجربه می زنند و به كار كشاورزی می پردازند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ