آراد برندینگ
خانه / پاورپوینت / احتمالات و تجزیه تحلیل آماری

احتمالات و تجزیه تحلیل آماری

احتمالات و تجزیه تحلیل آماری: احتمال فضای نمونه متناهی چگونه بررسی می شود؟ و وقوع یا عدم وقوع پیشامد چه اعدادی را باید به آنها نسبت داد؟
برای فضای نمونه ای که متناهی بوده و تهی نباشد، فرض می گیریم و مدل احتمالی ویژه ای را برای آن در نظر می گیریم، به گونه ای که از احتمالات نامنفی به صورت یک به یک در نقاط فضای نمونه، نسبت داده شوند، به نحوی که مجموع همه اعداد آنها برابر یک ۱ شود. به عبارتی دیگر مجموع احتمالات نامنفی، باهم مساوی یک باشد.
این اعداد، موجب می گردد اتفاق افتادن پیشامدهای ساده در آزمون آماری به راحتی و درستی بررسی گردد. البته باید این اعداد به گونه ای نسبت داده شوند که اگر احتمال اتفاق افتادن یک پیشامدی کمتر از یک است، عدد نسبت داده شده به آن به صفر نزدیک شود و اگر احتمال اتفاق افتادن پیشامدی ساده بیشتر باشد، عدد نسبت داده شده به آن به یک میل کند.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی پاورپوینت کشاورزی

افراد بسیاری با خرید پاورپوینت های مرتبط با امور كشاورزی شروع به یادگیری این رشته می كنند و سپس به صورت عملی دست به تجربه می زنند و به كار كشاورزی می پردازند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ