آراد برندینگ
خانه / پاورپوینت / گزارش نتایج اجرای تحلیل آماری

گزارش نتایج اجرای تحلیل آماری

این صفحه توضیح می دهد که چرا درصدها و فراوانی های نسبی برای انجام تحلیل آماری استفاده می شوند؟ اصلاً چه دلیلی دارد که داده های خام از نتایج را به گزارش تبدیل نماییم؟
برای آنکه یک تحلیل کامل و بی نقص داشته باشیم، نباید فقط به شمارش اعداد پاسخها و به داشتن فراوانی مطلق متغیرهای مورد بررسی اکتفا کرد. به عنوان مثال در پژوهش علمی و بعد از جمع آوری پرسشنامه ها و اینکه متوجه شویم از مجموعه آماری گرفته شده ۳۵۶ نفر زندگی بر ایشان حس شادی ایجاد می کند کمکی نخواهد نمود.
وقتی پاسخها به تفاسیر درست ختم می شود که پاسخ مشاهدات و مطالعات را با درصد بیان کرد و باهم مقایسه نمود. این درصدهای آماری هستند که نتایج مطالعات را مشخص می کنند و چه درصد و نسبتی از شرکت کنندگان در نظرسنجی کدام گزینه ها را انتخاب کرده اند. به عنوان مثال در نظرسنجی از دانشجویان دانشگاهی مثلاً ۳۴% مطالعه غیر درسی آنها روزانه بالای ۵ دقیقه است. ۵۳% زیر ۵ دقیقه و ۱۳% کمتر از ۱ دقیقه و در حد صفر مطالعه می کنند.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی پاورپوینت کشاورزی

افراد بسیاری با خرید پاورپوینت های مرتبط با امور كشاورزی شروع به یادگیری این رشته می كنند و سپس به صورت عملی دست به تجربه می زنند و به كار كشاورزی می پردازند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ