آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / بیان مسئله در پایان نامه و پروپوزال

بیان مسئله در پایان نامه و پروپوزال

بیان مسئله در پایان نامه و پروپوزال یکی از مهمرین و ابتدایی ترین گام هاست که در صورت عدم اطلاعات و دانش کافی در آن نمی توان موفق بود و نگارش پروپوزال و پایان نامه با دشواری هایی همراه خواهد شد.
هدف نهایی پژوهش پیدا کردن روابط علمی میان متغیرها – تدوین قوانین کلی – اصول یا تئوری هایی است که مجموعه ای از دانش سازمان یافته را تشکیل می دهد. پژوهش های گذشته مهم های دوره ای گوناگون و مهمی که در کتابخانه ما وجود دارد چکیده ها سهم اینها موضوعات قابل پژوهش متعدد و متنوعی را در اختیار ما می گذارد.

 نارسایی و ناکام بودن دانش علمی یک مساله دست کم به سه صورت ظاهر می شود:
 1- وقتی در نتایج پژوهشهای انجام شده شکاف قابل توجهی وجود داشته باشد. ۲- وقتی بین نتایج چند بررسی تضاد وجود داشته باشد. ۳- وقتی یک واقعیت به صورت اطلاعات تبیین شده وجود داشته باشد.
 هنگامی که پی مساله برویم می توانیم بخش مقدمه نخستین گزارش کتبی پژوهش خود را طرح ریزی کنیم.
اما برای پژوهشگر همواره ممکن نیست مساله اش را با صراحت و سادگی و به گونه کامل تنظیم کند؛ و اغلب مفهوم نسبتاً کلی و مبهمی از مساله در دست دارد بیان کافی از مساله پژوهش است. پژوهش مستلزم گردآوری داده های تازه یا دست اول و یا کاربرد داده های موجود برای بررسی هدفهای تازه است. پژوهش نیاز به تخصص دارد پژوهشگر می داند که درباره ی مساله ای که با آن روبه رو باشد چه مطالبی شناخته شده است.

طرح و بیان مسئله
 طرح مسائل به منظور پژوهش و بررسی علمی معمولاً به دو دلیل صورت می گیرد:
 1- دلیل عقلی که پایه پژوهش بنیادی – خالص – یا نظری را تشکیل می دهد. انگیره پژوهشگر در این نمونه موارد میل به دانش و فهمیدن – و در واقع رضایت خاطری است که براثر دانستن و فهمیدن در وی بوجود می آید. 
۲- دلیل عملی که به پژوهش کاربردی می انجامد بدین معنا که تمایل به دانستن از جهت مهم است که بتوانیم کاری را بهتر انجام دهیم.
 هر دو نوع مساله از راه تشخیص مساله – تدوین فرضیه – تدوین یک طرح پژوهشی – به منظور بررسی مساله – گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های مناسب و سرانجام استنتاج درباره ی روابط بین متغیرها صورت می گیرد. اما در مورد پژوهشهای بنیادی فایده عملی مطرح نیست هدف آنها ایجاد مدلی است که متغیرهای مربوط را در یک محیط خاص تشخیص دهد. و درباره ی روابط بین آنها فرضیه هایی سازد. مقصود اصلی در اینجا کشف قوانین کلی – یعنی تنظیم تئوری است.
به عکس در پژوهش کاربردی مقصد این است که از علم استفاده عملی ببریم و وسایلی تهیه کنیم که جوابگوی مسائل کاربردی باشد.
 مسائلی هست که نشان می دهد هر دو پژوهش لازم و ملزوم یکدیگرند و نباید پنداشت که مخالف و ناسازگار با یکدیگر است. ۱- از لحاظ تاریخی علم همواره با هر دو نوع پژوهش سروکار داشته است. دانش هم به خاطر دانش و هم به خاطر کمکی که در حل مسائل علمی زندگی به انسان می کند مطلوب است. هدف پژوهش نظری در این باره این است که ماهیت هوش را به عنوان یک پدیده زمینی – روانی معین کند (در مورد هوش) ۲- چه بسا که نوعی از این دو پژوهش از نوع دیگر آن منشعب شود و الهام بگیرد و یا به نوع دیگر پژوهش منتهی گردد. به گونه کلی هر پژوهش کاربردی مبتنی بر یک پیشینه علمی و نظری است. ضمن آنکه برخی از پژوهشهای کاربردی نیز ممکن است منتهی به مسائل نظری شود. ۳- تحقق هیچ یک از این دو نوع پژوهش بدون دیگری میسر نیست. پژوهش درباره ی مسائل عملی ممکن است منجر به کشف مسائل بنیادی گردد. و پژوهش بنیادی ممکن است منجر به کشف دانستنیهای شود که استفاده عملی در بر داشته باشد.

شرایط پژوهش خوب و درست
شرایط پژوهش خوب و درست در هر مورد مشابه و یکسان است و شرط لازم برای توسعه و پیشرفت علم آن است که پژوهش های علمی به گونه کمی هم به توسعه و تکمیل اصول کلی ناظر باشد و همه به مسائل عملی در موقعیت های ویژه توجه کند.

چگونگی انتخاب مساله پژوهش:
 انتخاب مسئله پژوهش ممکن است نتیجه یک رشته نیازهای عملی یا عقلی ونظری باشد. گاه می خواهیم تأثیر عاملی را  در امری معین مطالعه کنیم و گاه ممکن است به منطور پیش بینی رویدادهای آینده نقشه ای مناسب طرح کنیم.
ملاحظات عملی جنبه همگانی دارد و اما منشاء ملاحظات نظری علائق خاص است که به مسائل کلی تر منجر خواهد شد. پژوهش مستلزم کاوش به منظور پیدا کردن پاسخ برای مسائل حل نشده است. یکی از ویژگی های یک طرح پژوهشی خوب آن است که دست نخورده و اصیل باشد – نتایج پژوهش را باید بتوان تجدید کرد. تجدید و تکرار آزمایش براز تائید یا مورد پرسش قرار دادن پژوهش پیشین مطلوب است اما در برخی موارد نیز پژوهشگر ممکن است علاقمند به بررسی پدیده هایی باشد که قبلاً تا حدودی مورد مطالعه قرار گرفته به این دلیل که بخواهد مطالب جزئی تری را مشخص کند و یا به شرایط ویژه ای که پدیده مورد نظر در آن روی می دهد صراحت بخشد.

 یکی از عواملی که در انتخاب مسئله پژوهش نقش اساسی دارد تمایلات و ارزشهای معنوی خود پژوهشگر است. هر چند پژوهش اصولاً کار اسرارآمیزی نیست اما مستلزم شکیبایی و نداشتن شتاب است در گزینش علم برای مطالعه و بررسی همواره عقل و اراده دخیل بوده و نوع گزینش نیز متضمن داوری درباره ارزشهاست.
 اما نقش ارزشها آشکار نیست. چون ارزشهای شخصی خواه و ناخواه در گزینش موضوع پژوهش تأثیر دارد بنابراین تنها وسیله حفظ عقلی و نظری روشهای علمی آگاهی از کیفیت و محل دخالت این ارزشهاست.
 باید توجه داشت که ۱- مسائل علمی جواب مسائل را همیشه در اختیار ما قرار نخواهد داد. و دوم اینکه هدف مطالعه و پژوهش علمی پیدا کردن جواب مسائل است اما در برخی موارد ممکن است چنین جوابی بدست نیاید.

ویژگیهای مساله پژوهش:
 چنانچه گفتیم مساله پژوهش بستگی به ذوق – سلیقه – علاقه – زمینه تخصصی و تجارب شخص پژوهشگر دارد. و برای آن نمی توان قواعد فنی بخصوص و رهنمودهای زیادی ارائه داد. مساله پژوهشی باید دارای ویژگی هایی باشد: ۱- باید رابطه بین دو یا چند متغیر را مورد پرسش قرار دهد. ۲- باید روشن و بدون ابهام باشد و به صورت یک پرسش بیان شود. ۳- باید حل شدنی و از طریق روشهای تجربی قابل آزمایش باشد ۴- نباید نمایشگر یک موضوع اخلاقی باشد یا مسائل اخلاقی تولید کند ۵- دامنه آن باید محدود باشد.

مساله ارتباط بین متغیرها را مورد پرسش قرار دهد:
 مساله معمولاً به صورت یک جمله استفهامی بیان می شود که می پرسد چه رابطه ای بین دو متغیر وجود دارد. در مطالعات توصیفی پژوهشگر فراوانی بروز یک متغیر خاص را در شرایط خاص مشاهده، شمارش، یا به گونه ای اندازه گیری می کند. اگر هدف پژوهش فقط شناخت گروهی باشد که در آن آزمایش بعمل آمده مشخصه های توصیفی کافی خواهد بود.
اما می دانیم که منظور اصلی پژوهش علمی پی بردن به ماهیت کلی پدیده ها از روی شناخت نمونه ها – کشف رابطه بین آنها  و در واقع دستیابی به نتایجی است که دارای کلیت و اعتبار لازم برای یک قانون علمی باشد اگر مساله از نوع مسائل پژوهشی علمی باشد دست کم باید همیشه دارای دو یا چند متغیر باشد منظور این است که دست کم باید یک متغیر را دستکاری کند تا اثر آن را روی متغیرهای دیگر مطالعه کند.

مساله به صورت یک پرسش بیان شود: 
جمله استفهامی دارای این حسن است که مساله را به گونه مسنتقیم مطرح می سازد. ساده ترین راه همواره بهترین راه است و بهتر است که مساله را بپرسد.
مساله باید حل شدنی و با روشهای تجربی آزمون پذیر باشدک علم نمی تواند به همه پرسشهای مردم جواب دهد مساله موقعی حل شدنی است. که بتوانیم به گونه تجربی به آن پاسخ بلی یا خیر دهیم. دقیقتر اینکه مساله موقعی حل شدنی است که از روی آن بتوان یک فرضیه آزمون پذیر به عنوان یک راه حل موقتی استنتاج کرد.
مساله را باید بتوان با روشهای تجربی گردآوری داده های آزمون پذیر آزموده یک فرضیه موقعی آزمون پذیر است که اگر و فقط اگر بتوانیم معلوم کنیم که آن فرضیه درست یا نادرست است بنابراین یک مساله حل شدنی است اگر الف. بتوان از آن فرضیه ای مربوط و مناسب به عنوان جواب بالقوه آن مساله استنتاج کرد و بتوان مشخص کرد که فرضیه مزبور درست یا نادرست است.

میزان یا درجه احتمال چیست؟
باید توجه داشته باشیم که دنیایی که برای مطالعه به ما داده شده دنیای صدرصد درست یا نادرست نیست بنابراین یک قضیه آزمون پذیر است که اگر و فقط اگر برای درستی آن بتوانیم درجه ای از احتمال بدست دهیم. مقصوداز میزان یا درجه احتمال آن است که احتمال درست بودن فرضیه بدون فرضیه بین (به طور مطلق نادرست) و بین ۰ – 1 (به طور مطلق درست) است. مساله ای که دارای هیچ دلالت ضمنی برای آزمون رابطه های بیان شده در آن نباشد علمی نیست. پژوهش علمی برآزمایشهای بر شاهده پذیر و شواهد تجربی استوار است و امور الهامی و جزعی را به عنوان روشهای استقرار دانش نمی پذیرد.
مساله نباید مستلزم داوریهای اخلاقی باشد: 
مطالعه آرمانها یا ارزشها از مطالعه نگرشها به طرز فکرها یا کارکردها غالباً دشوارتر است. نمونه هایی از این پرسشها از این قرار است. آیا مردم باید احساسات خود را پنهان کنند؟ آیا دانش آموزان باید در همه موقعیتها از تقلب بپرهیزند؟ بهترین راه تدریس بریا دانش آموزان کدام است همه ی این پرسشها مستلزم نوعی داوری درباره ی ارزشهاست که علم نمی تواند به آنها جواب دهد.
 اگر می توانستیم بین متغیرها رابطه برقرار کنیم و اگر می توانستیم متغیرها را به گونه ای تعریف کنیم که امکان آزمون آن رابطه وجود داشته باشد آنگاه می توانستیم فرضیه ای داشته باشیم. پژوهشگر می کوشد که داوریها و تعصب های شخصی را کنار بگذارد برای تائید یا اثبات عقیده ای که بار عاطفی دارد و تلقین آن به دیگران به هیچ وجه تلاش نمی کند. یک راه سریع و نسبتاً آسان برای تشخیص این گونه احکام و پرسشهای ارزشی آن است که در عبارت های آنها واژه هایی مانند باید – ارجح است – بهتر است و واژه های مشابهی را که حاکی از داوریهای فرهنگی یا شخصی یا دادن اولویتهاست جستجو کنیم.

مساله باید دارای دامنه محدود باشد:
 چون دامنه مسائل موجود در طبیعت نامتناهی است بنابراین پژوهشگر دامنه مساله مورد نظر را با توجه به علائق و مهارت های خود محدود باشد: چون دامنه مسائل موجود در طبیعت نامتناهی است بنابراین پژوهشگر دامنه مساله مورد نظر را با توجه به علائق و مهارت های خود محدود می سازد. هر اندازه موضوع پژوهش محدودتر باشد احتمال موفقیت و عملی بودن آن و همچنین احتمال کشف حقایق درست و قطعی درباره ی آن بیشتر است.
محدود ساختن موضوع پژوهش علاوه بر آنکه عملی بودن آن را افزایش می دهد این اطمینان را بوجود می آورد که مساله مورد مطالعه یک موضوع  طبیعی واقعی و مشاهده پذیر برای همه و نه زائیده پندار یک فرد باشد.

 ملاحظات ویژه در ارزیابی مسئله:
۱- قابلیت اجرا: 
هدف تجسس علمی حل مساله و مشکلات است و گام اول در پژوهش علمی روشن کردن مساله مورد نظر است. از خود باید پرسید آیا انجام مطالعه مورد نظر با توجه به وسایل – مواد – وقت و نیروی انسانی موجود امکان پذیر است.
۲- اهمیت مساله: 
یک مشخصه مطلوب درباره مساله مورد پژوهش آن است که به اندازه کافی مهم باشد. مسائل زیادی وجود دارد که با آنکه حل شدنی هستند دانشمند نه در حال نه در آینده به دنبال جواب  آنها نخواهد بود باید از خود پرسید آیا قدر و وسعت مساله در حدی است که بتواند اندازهای برای مطالعه داشته باشد؟ آیا به اندازه کافی نتایج پیش بینی پذیر دارد؟
۳- علاقه پژوهشگر:
 میزان تحصیلات و کیفیت علائق پژوهشگر در انتخاب موضوع  پژوهش تاثیر فراوان دارد.از خود بپرسید آیا به زمینه کلی مساله – مساله خاص مورد مطالعه و راه حل احتمالی آن علاقمند هستید. آیا موضوع پژوهش با بنیه علمی و علائق شغلی شما ارتباط دارد.
۴-  ارزش عملی مساله:
 آیا حل این مساله کمکی به حل مشکلات عملی آدمیان می کند مثلاً آیا پیدا کردن جواب برای این مساله موجب بهبود روشهای آموزشی خواهد شد.
۵- ارزش نظری مساله:
 هر چند تشخیص و تمایز مهم و غیرمهم نسبتاً دشوار است اما می توان معلوم کرد که برخی مسائل نسبت به مسائل دیگر احتمالاً به پیشبرد علم کمک بیشتری می کند. از خود بپرسید آیا حل این مسئله به پیشرفت زمینه تخصصی شما کمک می کند. امروزه این امید وجود دارد که جامعه به گونه اعم دانشمندان به گونه اخص در حقیقت بیاموزند که پیشرفت های دانش علمی را صرفاً بر پایه ملاک های معتبر و روا (راستی – درستی) ارزشیابی کنند.
خدمات ما در زمینه نگارش پروپوزال و پایان نامه
اگر برای نوشتن پروپوزال و پایان نامه خود دچار مشکل و سردرگمی هستید می توانید با یک تماس این کار مهم را به متخصصان گروه ما بسپارید.
هزینه انجام پروپوزال و پایان نامه به صورت توافقی تعیین می شود و به صورت متفاوت و کاری با کیفیت تحویل خواهید گرفت. در حقیق تلاش ما بر آن است که برای انجام پایان نامه شما هیچ دغدغه ای از بابت تحویل به موقع و با کیفیت، و خدمات پشتیبانی نداشته باشید.
تایپ، صفحه آرایی و ویرایش پایان نامه و پروپوزال، صحافی و چاپ و همچنین تبدیل پایان نامه به کتاب از خدمات دیگر ماست.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ