آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام کارهای آماری پایان نامه علوم انسانی

انجام کارهای آماری پایان نامه علوم انسانی

انجام کارهای آماری پایان نامه رشته های علوم انسانی با تضمین کیفیت و بدون خطا پذیرفته می شود.
مفاهیم اساسی در نمونه گیری از جمله مواردی است که به شما در تحلیل آماری کمک خواهد کرد.
نمونه: در تعریف نمونه باید گفت: «در معنای کلی هر جزء از جامعه را می توان نمونه آن جامعه خواند» اما در معنای متعارف و دستوری کلمه، در هر جامعه به آن جزئی نمونه گفته می شود که هدف جامعه می باشد منظور از شرط هدف بودن آن است که همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است، تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه آماری تعمیم داد، با این نعریف هر نمونه باید دارای صفاتی چون نمایا و صرف بودن و تعمیم پذیری باشد.

جامعه آماری: منظور از جامعه آماری جامعه اصلی است که نمونه ها از آن گرفته می شود، مثلاً اگر قرار باشد تحقیقی در زمینه اعتیاد در بین جوانان تهران صورت گیرد، کل جامعه تهران می شود. چامعه آماری را در مواردی جمعیت و در مواردی دیگر نیز حیطه می خوانند
حجم نمونه: تعداد کل عناصر موجود در نمونه است. در مقابل، حجم جامعه آماری شامل مجموعه ای عناصر موجود در جامعه آماری است که مبنای محاسبه در نمونه گیری محسوب می شود.
شاخص نمونه ای یا آماره  نمونه ای:  «در اصطلاح آماری، مقادیری که مشخصات نمونه رانشان می دهند، شاخص نمونه ای یا آمار ه نمونه ای می خوانند.»

قشر یا لایه: منظور مقوله ها یا قالب های اصلی است که جامعه آماری را بدان تقسیم می کنند. بنابراین، زمانی که جامعه آماری با توجه به متغیرهای اصلی تحقیق به گروه های سنی، شغلی، تحصیلی و …تقسیم می شوند. هر گروه به دست آمده در قشر یا لایه جامعه می نامند.
عنصر: عناصر تشکیل دهنده جامعه آماری را به این نام می خوانند. می توان گفت به طور کلی در مباحث مربوط به روش های نمونه گیری، لیست واحدهای جامعه که شامل نشانی و احیاناً دیگر خصوصیات آن ها باشد، چارچوب نمونه گیری نامیده می شود.

زمینه ها: وقتی تعریفی از نمونه یا جمعمیت نمونه می شود اکثراً به گروهی از افراد توجه می شود که باید صرف کل جامعه باشند و حال اینکه این گونه نیست. نمونه گیری از افراد در زمرۀ مهمترین و رایج ترین زمینه های نمونه گیری است، اما معیار ها در زمینه های دیگری نیز وجود دارند که با آن طور دیگری در نمونه گیری به دست می آید، از جمله نمونه گیری زمان، گاهی کار تحقیق سامان نمی یابد مگر اینکه نمونه گیری از زمان نیز صورت بگیرد. مثلاً گاهی می خواهیم نحوه گذران اوقات فراغت در تابستان را مورد مطالعه قرار دهیم. زمانی می توانیم به ساخت دقیق و قابل تعمیم گذران اوقات دست یابیم که تعداد کافی تابستان را مطالعه کنیم. بنابراین اگر یک تحقیق حتی یکسان هم به طول انجامد، چون فقط با یک تابستان برخورد خواهیم داشت، بنابراین نخواهیم توانست ساخت گذران زمان فراغت در این دوره را به دست آوریم.

 دومین زمینه در مطالعه روش تحقیق نمونه گیری از فضا است، گاهی تعمیم داده های تحقیق نیازمند تعیین یک جامعه آماری از فضا و اخذ نمونه ویژه ای از آن است. مثلاً می خواهیم یک استادیوم ورزشی یا یک محل برگزاری نمایشگاه را در تهران شناسایی و ارزیابی کنیم، بنابراین باید نمونه ای صرف یا نمایا از کل ورزشی در تهران تعیین و سپس شناسایی و ارزیابی شوند. آن وقت خواهیم توانست استادیوم های ورزشی را در تهران تحلیل کنیم. 

نوشتن پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد
در صورتی که وقت کافی ندارید و ترجیح می دهید هرچه زودتر از پایان نامه خود دفاع نمایید کار نوشتن پایان نامه را می توانید به ما بسپارید.
کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره و راهنمایی در این زمینه هستند کافی است تماس بگیرید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ