آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / روش گردآوری اطلاعات پایان نامه و پروپوزال

روش گردآوری اطلاعات پایان نامه و پروپوزال

روش گردآوری اطلاعات پایان نامه و پروپوزال معمولا پرسشنامه است که در عین حال قوانین و قواعد خاص خود را داراست. آیا در این زمینه دانش کافی دارید؟
ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه چه اهمیتی دارد؟
هر پرسشنامه ای شامل تعدادی سوال باز یافته می شود که در آن متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه را بررسی می کند. این سوالات اصولاً با استفاده از تکنیک های خاصی ساخته می شوند که بتواند اطلاعات مورد نظر را از جامعه یا نمونه مورد مطالعه گردآوری کرد.

سوالات باز 
سوالات پرسشنامه یا به صورت سوالات باز هستند یعنی سوالاتی هستند که پاسخگو را محدود به انتخاب پاسخ های از پیش طراحی شده نمی کند، بلکه محقق دست پاسخگو را باز می گذارد تا هر چه در مورد پاسخ لازم می داند ارائه دهد. 
این گونه سوالات از نظر آزادی پاسخگو مناسب است ولی از نظر استخراج و طبقه بندی اطلاعات دارای مشکلات زیادی است و گاه تحیق را با مشکل مواجه می سازد. پاسخگویان نیز اصولاً رغبت چندانی به پاسخگویی سوالات باز ندارند. بنابراین محقق باید تا حد امکان از سوالات باز استفاده نکند.

سوالات بسته
 دسته دوم سوالات بسته می باشند. این دسته سوالاتی هستند که یک محقق با استفاده از مقیاس های اسمی یا عددی و براساس پاسخ های احتمالی و فرضی تنظیم می کند و پاسخگو از میان آن ها پاسخ مورد نظر خود را انتخاب می کند. پرسشنامه  های حاوی سوالات بسته را پرسشنامه منظم هم می گویند و به هر یک از پاسخ های مفروض گزینه می گویند،
 نکته مهم در تدوین پرسشنامه ها این است که هر چه قدر تعداد گزینه های کمتر باشد بهتر است. زیرا پاسخگو خواهد توانست با تمرکز بیشتری پاسخ های لازم را بر گزیند. سوالات بسته هر چند که آزادی عمل پاسخگو را نسبت به سوالات باز کاهش می دهد ولی دارای محاسنی هم هست، یعنی هم پاسخگو علاقه بیشتری به پاسخ دادن دارد و هم کار استخراج.
طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها به ویژه با رایانه برای محقق راحت تر می شود. از این رو یک محقق باید سعی کند تا م یتواند سوالات را به صورت بسته درآورد. سوالات بسته خود به انواعی تقسیم بندی می شوند از جمله سوالات دو گزینه ای که به سوالات دو انتخابی معروف است مانند سوالات بلی و خیر.
۲- سوالات چند گزینه ای که به سوالات چند انتخابی معروفند.
۳- سوالات طیفی یا درجه بندی که به سوالات نگرش منبع یا گرایش منبع نیز معروفند و تعداد گزینه ها در چارچوب طیف مشخص می شود.

۴- سوالات ترتیبی که شامل چند گزینه اند و محقق از پاسخگو می خواهد که به ترتیب اهمیت آن ها را شماره گذاری کند.
۵- سوالات وزنی که دارای چند گزینه هستند و پاسخگو باید به هر یک از آن ها یک نمره اختصاص دهد.
۶- سوالات مقایسه ای که دارای گزینه های متعددی از متغیرها هستند و پاسخگو به مقایسه اهمیت آن ها نسبت به یکدیگر می پردازد.
گاهی یک محقق هر دو سوال را به صورت ترکیبی به کار می برد، یعنی بر حسب هدف تحقیق هم از سوالات باز و هم از سوالات بسته استفاده می کند. در این گونه پرسشنامه ها نسبت سهم هر یک از سوالات باز و بسته تابعی از ماهیت تحقیق، وضعیت پاسخگویان و فرصت و فراغت محقق و روش استخراج و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده هاست.

نوشتن پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد
در صورتی که وقت کافی ندارید و ترجیح می دهید هرچه زودتر از پایان نامه خود دفاع نمایید کار نوشتن پایان نامه را می توانید به ما بسپارید.
کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره و راهنمایی در این زمینه هستند کافی است تماس بگیرید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ