آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام کارهای آماری پایان نامه های دانشجویی

انجام کارهای آماری پایان نامه های دانشجویی

انجام کارهای آماری پایان نامه های دانشجویی در رشته های گوناگون با نرم افزار های مختلف انجام می شود. آیا در این زمینه اطلاعات مقدماتی و پیشرفته لازم را دارا هستید؟
چهار شیوه در راه وارد کردن داده ها به رایانه قابل تشخیص می باشد: 
۱- آجری 
۲- پیشرونده
۳- پسورنده
۴- گام به گام
اگر کدگزاری به دقت محتوای هر کد را نشناسد یا ارزش های خاص خود را آگاهانه یا ناآگاهانه دخالت دهند، ناهماهنگی در کار کدگذاری پدید می آید و تمامی زحمات به هدر می رود. 
چنانچه اصول اساسی کدگزاری رعایت نشود، هیچ اطمینانی به حاصل کار تحقیق نیست. سطح دقت هر تحقیق با نوع و میزان کدهایش شناخته و تعیین می شود به عنوان مثال: در تحقیقی فقط می توان جمعیت مورد مطالعه را به جنس یا سن تقسیم کرد، حال آن که در تحقیقی دیگر، نه تنها کدهای ساده به کار می آیند، بلکه وارد مرحله کدگذاری ترکیبی شده و پدیده های چندین کارکردی مورد توجه قرار می گیرند: در مرحله بالاتر، کار سنجش به وزن بخشی عناصر یا اجزاء  می رسد و در آن صورت، کدهای ترکیبی وزن یافته پدید می آیند.

 بنابراین به درستی می توان گفت، کدگذاری نیز برهه ای اساسی در کار تحقیق است. کیفیت نتایج تا حدود زیادی به آن وابسته است. 
جدول سازی: جداول از مهمترین ابزار سنجش و اندازه گیری داده های یک تحقیق استانی – اجتماعی به شمار می آیند. هدف نهایی جدول، کمی و سنجش پذیر ساختن واقعیت مورد مطالعه تا سر حد امکان و ارائه تصویری دقیق از آن است. جداول دارای انواعی چون یک بعدی ساده، تراکمی، دو بعدی ساده، شکسته، پیوسته و جداول سه بعدی و چهار بعدی می باشند. جداول دو بعدی از مهمترین جداول مورد استفاده در هر تحقیق اجتماعی است. مخصوصاً در جمعیت نمونه اندک به کار می آیند، زیرا در چنین جمعیتی  با تعداد ابعاد جدول، شمار بسیار کمی در خانه های جدول قرار می گیرند و خانه هایی چند بدون هیچ رقمی باقی می ماند.
 از این رو جداول دو بعدی با جمعیت نمونه اند سازگارتر است، زیرا ضمن نشان دادن همبستگی و میزان  همبستگی مشکل تعدد خانه ها را ندارند. جداول دو بعدی به صورت مختلف به کار می روند:

الف- جداول دو بعدی با نسبت های عمودی: زمانی است که داده های جدول با توجه به متغیر فوقانی جدول درصد گیری می شوند.
ب- جداول دو بعدی با نسبت های افقی: زمانی است که داده های جدول با توجه به متغیر ضلع راستجدول درصد گیری می شوند. یک محقق در راه شناخت مبنای ارقام جدول نیاز به پردازش آنها دارد. ساده ترین و اولین اقدام در این جهت محاسبه درصد هاست، به صورت افقی، عمودی و پیوسته.

جداول پیوسته را یک محقق زمانی به کار می برد که کل جمعیت مورد مطالعه را ۱۰۰ بداند و درصد توزیع ارقام بر حسب متغیرهای مورد نظرش برآید. به طور کلی جداول در هر سطح و هر بعدی می توانند منعکس کننده هر واقعیت و توزیع آن باشند.
– جداول سه بعدی و بیشتر: در سنجش و پردازش داده ها م یتوان چندین متغیر را با هم مد نظر قرار داد، به عنوان مثال تحقیقی در مورد میزان رضایت از زندگی صورت می گیرد. می خواهیم ببینیم تا چه حد دو متغیر اساسی، نظیر میزان تحصیل و تعلقات مذهبی هر دو بر آن تأثیر دارند پس جدول زیر را تهیه می کنیم.

نوشتن پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد
در صورتی که وقت کافی ندارید و ترجیح می دهید هرچه زودتر از پایان نامه خود دفاع نمایید کار نوشتن پایان نامه را می توانید به ما بسپارید.
کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره و راهنمایی در این زمینه هستند کافی است تماس بگیرید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ