آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انواع روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد

انواع روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد

روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری به اعتبار گوناگون انواع مختلفی دارد که مهمترین تقسیم بندی آن به شرح زیر است.
روش تحقیق ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
۱- روش های کمی
۲- روش های کیفی

تجزیه و تحلیل به روش کیفی: 
از آن جایی که داده ها و اطلاعات بسیاری از تحقیقات علمی به صورت کمی نبوده و جنبه آماری ندارند، معیار و مبنای دیگری غیر از روش های آماری دارند. این مبنا بسیار در تجزیه و تحلیل های کیفی شامل تحقق، منطق و تفکر و استدلال است. یعنی محقق با استفاده از عقل و منطق بایدد به بررسی داده ها و اطلاعات بپردازد و آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. البته این معیارها (منطق، استدلال و غیره) در تمام تحقیقات به کار می روند و مختص تجزیه و تحلیل های کمی نیستند. 

علم آمار و روش ها و شیوه های آماری می تواند داده های آماری از هر نوعی را با یکدیگر مقایسه و بین آنها ارتباط برقرار می کند، ولی بسیاری از داده ها از نظر عقلی و منطقی فاقد ارتباطند و قابل مقایسه نیستند. بنابراین هر تجزیه و تحلیل آماری را نمی توان بدون محک عقل و منطق پذیرفت. تحلیل های منطقی و عقلانی در موارد زیر کاربرد موثر دارد:
الف- تجزیه و تحلیل داده های تحقیق کیفی که در واقع تنها روش و موثرترین روش تجزیه و تحلیل است.
ب- کنترل نتایج تحلیل های آماری 
ج- مطالعات مقدماتی طرح های تحقیق به منظور سازماندهی کار و تعریف مسأله، فرضیه ها، متغیرها، مدل های علی، روش ها و … تا نگرش واقعی تری به محقق بدهد.
تحقیقات کیفی تقریباً در علوم زیادتی کاربرد دارد اما در تحقیقات تاریخی، توصیفی موردی، تحیل محتوا، علی و نظری بیشتر نمود دارد. یعنی تحقیقاتی که نوعاً کتابخانه ای و نظری هستند و اطلاعات به وسیله ابزارهای سنجش مربوط به نظیر فیش، کارت، جدول، و امثال آن گردآوری می شود از نوع تحقیقات کیفی هستند.

 تحقیقاتی که در حوزه های ادیان و عرفان، مذاهب و متون مذهبی، تاریخی و ادبی و … انجام می پذیرند نوعاً کیفی هستند. در این دسته از پژوهش ها اسناد و مدارک و نوشته ها و آثار، حکم داده را دارند که از جمع آوری، طبقه بندی، ارزیابی، مقایسه و تحلیل آنها محقق می تواند مجهول را کشف نموده فرضیه ارائه شده را ارزیابی کند. 
یکی از مبانی و معیارهایی که محقق در تحقیقات کیفی و نیز کمی می تواند از آنها استفاده کند. قضایای کلی علمی و نیز معیارهای الهی هستند که آنها را در فصل ادبیات مسأله و مباحث نظری تدوین نموده است.
قضایای کلی و معیارهای الهی قوانین مسلم اجتماعی و انسانی هستند که روابط بین متغیرهای اجتماعی و انسانی را هستند که روابط بین متغیرهای اجتماعی و انسانی ر منعکس می نمایند. بنابراین، محقق به عنوان یک مبنای مقیسه در تحلیل کیفی می تواند از آنها استفاده نموده و نتیجه گیری نمایند زمینه های تحقیقات کیفی و روش های تحلیل کیفی فراوان می باشند، مثلاً محققی که دربارۀ آثار باستانی یا تأثیر پذیری یک نوع معماری از سبک معماریی خاصی مطالعه می کند و برای مثال می خواهد تأثیر فرهنگ و هنر و معماری ایران را در معماری شبه قاره و جنوب آسیا مطالعه کند، با استفاده از روش نشانه یابی می تواند این تحیق را دنبال کند. 

او ابتدا باید ویژگی های معماری ایرانی و معماری شبه قاره و ترتیب و تقدم تاریخی آنها رامطالعه و مدل سازی می کند. سپس بناهای مورد مطالعه را به عنوان شاهد مثال برای ادامه تحقیق برمی گزیند، آن وقت این بنای تاریخی ررا از حیث معماری کالبد شکافی کرده، نشانه های معماری ایرانی را در آن جستجو می کند. اگر در این بنا به عنوان یک بنای معماری کلاسیک شبه قاره توانست نشانه های معماری ایرانی را بیابد و شواهد و قراین تاریخی و حوادث زمان ساخت آن نیز این امر را تأیید کرد، عقلاً و منطقاً می تواند نتیجه گیری و حکم نماید که معماری ایرانی در معماری شبه قاره تأثیر گذاشته سات. سپس باید به تشریح و توضیح و تفسیر آن بپردازد.
اساساً بخش عمده ای از مطالعات مربوط به تأثیر ایدئولوژی، دین، فرهنگ، سیاست، اخلاق و مانند آن را به کنش و رفتار انسان که موضوع مطالعه بسیاری از رشته های علوم انسانی است می توان با استفاده از روش تحلیل کیفی و عقلی، تجزیه و تحلیل نمود. برای بررسی مسائل فلسفی و نیز در علومی نظیر منطق، ریاضیات، روانشناسی فلسفی و اخلاق از روش تعقلی استفاده می شود. از دیگر تحقیقات موجود در حوزۀ تحقیقات کیفی می توان به مطالعات مردم شناسی و آداب و رسوم و روابط اجتماعی و نیز تحقیقات مربوط به تحلیل محتوا را می توان نام برد در نهایت می توان گفت یک محقق در روش تجزیه و تحلیل عقلانی و منطقی یا کیفی برای تجزیه و تحلیل از کلیه روش های مقایسه، تشبیه، تمثیل، قیاس و استقراء، نشانه یابی، معیار یابی، تفاوت و تمایز استفاده می کند و براساس نتایج آن به قضاوت و داوری دربارۀ فرضیه طرح شده می پردازد و نسبت به رد یا تأثیر آن اقدام می کند.

شیوه تجزیه و تحلیل کمی: 
این شیوه که به روش تجزیه و تحلیل آماری نیز شهرت دارد، در مورد اطلاعات و داده های کمی به کار می رود. در تحقیقات علوم انسانی روز به روز روش های کمی توسعه می یابند و محققان سعی می کنند پدیده ها، متغیرها، ویژگی ها، ارزش ها و باور ها را اندازه گیری و کمی نمایند. از این روش های آماری برای تجزیه و تحیل آنها ضرورت پیدا می کند. استفاده از روش های آماری با توجه به نوع و روش تحقیق و هدف محقق متفاوت است و از روش های ساده و اولیه آماری تا روش های پیچیده را شامل می شود.

نوشتن پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد
در صورتی که وقت کافی ندارید و ترجیح می دهید هرچه زودتر از پایان نامه خود دفاع نمایید کار نوشتن پایان نامه را می توانید به ما بسپارید.
کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره و راهنمایی در این زمینه هستند کافی است تماس بگیرید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ