آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تعریف جامعه آماری در پایان نامه و پژوهش

تعریف جامعه آماری در پایان نامه و پژوهش

آیا می دانید جامعه آماری در پایان نامه و پژوهش چه کاربردی دارد و چگونه تعریف می شود؟
جامعه آماری: به کلیه افرادی گفته می‌شود که حداقل یک یا چند صفت مشترک داشته باشند که با N نشان داده می‌شود. تعریف و تعیین جامعه در نمونه‌گیری، الویت دارد. پارامتر: اندازه‌گیری است که ویژگی‌های یک جامعه را توصیف می‌کند. نمونه آماری مجموعه‌ای از افراد هستند که از جامعة آماری انتخاب می‌شوند. نمونه باید معرف کل باشد نمونه آماری برای استنباط ویژگی‌های جامعة آماری مورد استفاده قرار می‌گیرد. که با n نشان داده می‌شود. آمار اندازه‌گیری‌هایی هستند که ویژگی‌های نمونه آماری را بیان می‌کند. 

 جامعه آماری پایان نامه

تعیین حجم نمونه جامعه آماری


حجم نمونه آماری
تعداد کل عناصر موجود در نمونه (مقادیری که مشخصات نمونه را نشان می‌دهد) واحد نمونه‌گیری (عنصر) عنصر یا مجموعه‌ای از عناصر که برای انتخاب در مرحله‌ای از نمونه‌گیری مورد ملاحظه قرار می‌گیرند. قشر یا لایه: مقوله‌هایی هستند که جامعة آماری بدان تقسیم می‌شود. چارچوب نمونه‌گیری: شامل فهرست یا مجموعة عناصر است. خطای نمونه‌گیری: برای آنکه نمونة انتخاب شده دقیقاً معرف جمعیت باشد، باید آمارة نمونه با پارامتر جمعیت مساوی باشد. در واقع خطای نمونه‌گیری هنگامی وجود دارد که آمارة نمونه با پارامتر جمعیت متفاوت باشد. 
دو عاملی که خطای نمونه‌گیری را کاهش می‌دهد، حجم نمونه و افزایش همگونی‌ها عناصر است. حجم نمونه با واریانس رابطة مستقیم دارد. (با افزایش حجم نمونه، واریانس افزایش و با کاهش حجم نمونه، واریانس کاهش می‌یابد). حجم نمونه با خطای نمونه‌گیری (دقت بر آورد) رابطه معکوس دارد. (با افزایش حجم نمونه، خطای نمونه‌گیری کاهش، و با کاهش حجم نمونه، خطای نمونه‌گیری افزایش می‌یابد). در نمونه‌گیری، همگنی یا ناهمگنی (p, h) جامعه آماری و خطای نمونه‌گیری در افزایش و کاهش آن موثر است. 

 جامعه آماری پایان نامه

جامعه آماری پایان نامه پژوهشی

حال که با تمام خصوصیت و ویژگی های این جامعه آماری آشنایت پیدا کرید باید گفت تعریف این جامعه آماری پایان نامه پژوهشی به این ترتیب می باشد که روش تحقیق را می توان به شیوه های گوناگونی پیش برد برخی از این روش های به این صورت می باشد. 

  • نمونه گیری اعدادی
  • نمونه گیری جدولی،
  • نمونه گیری طبقه ای
  • نمونه گیری خوشه ای
 جامعه آماری پایان نامه

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ