آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نحوه نگارش فصل های پایان نامه کارشناسی ارشد

نحوه نگارش فصل های پایان نامه کارشناسی ارشد

یک پایان نامه استاندارد کارشناسی ارشد پنچ فصل دارد که دانشجو و پژوهشگر باید نحوه نگارش فصل های پایان نامه را بداند.
برای انجام پایان نامه، یکسری مراحلی وجود دارد که باید به ترتیب اجرا شود تا روش پایان نامه شما جنبه علمی پیدا کند:

ـ فصل اول (طرح مسأله)
۱ـ مقدمه 
۲ـ عنوان پایان نامه
۳ـ بیان مسئله (شامل تشریح ابعاد، معرفی دقیق آن، بیان جنبه¬های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط) و پرسشهای تحقیق
۴ـ اهمیت و ضرورت تحقیق
۵ـ اهداف تحقیق: الف) اهداف کلی ب) اهداف جزیی یا فرعی
(اهداف تحقیق تحت تأثیر فرضیه می¬باشد)
۶ـ قلمرو تحقیق: الف) قلمرو مکانی تحقیق ب) قلمرو زمانی تحقیق
۷ـ تعاریف واژه¬ها، مفاهیم و متغیرها: 
الف) تعریف نظری
ب) تعریف عملیات

ـ فصل دوم (مروری بر ادبیات موضوع)
۱ـ مقدمه 
۲ـ بررسی نظریه¬های پیرامون موضوع تحقیق
۳ـ بررسی تحقیق¬های انجام شده
۴ـ چارچوب نظری تحقیق
۵ـ فرضیه¬های پژوهش
۶ـ مدل تحلیلی تحقیق

ـ فصل سوم: (روش تحقیق)

۱ـ مقدمه 
۲ـ روش و طرح تحقیق
۳ـ جامعه¬ آماری
۴ـ روش نمونه¬گیری و حجم  نمونه
۵ـ ابزار گردآوری داده¬ها:
 الف) روایی ابزار جمع¬آوری داده¬ها
ب) پایایی
۶ـ گردآوری داده¬ها
۷ـ روش تجزیه و تحلیل داده¬ها

ـ  فصل چهارم: (تجزیه و تحلیل داده¬ها)

۱ـ مقدمه
۲ـ توصیف متغیرها
۳ـ بررسی فرضیه¬ها یا سؤال¬های تحقیق

ـ فصل پنجم: (نتیجه¬گیری، بحث، پیشنهادها)
۱ـ مقدمه
۲ـ نتایج تحقیق
۳ـ بحث و بررسی
۴ـ محدودیت¬ها
۵ـ پیشنهادها
۶ـ توصیه¬ها
ـ ضرورت و بررسی متون و پیشینه تحقیق در بخش سؤالات و فرضیه نویسی تحقیق نقش اصلی را دارد. 
ـ تعیین جامعه مورد مطالعه بیش از هر یک از مراحل دیگر از لحاظ زمانی مقدم می¬باشد چرا که بعد از عنوان تحقیق، پی¬گیری جامعه مورد مطالعه  می¬باشیم. یعنی در انتخاب موضوع و عنوان تحقیق، جامعه مورد مطالعه، نقش بسزایی دارد.

مشاوره و انجام پروپوزال و پایان نامه
مرکز پژوهش و ترجمه ایران با داشتن کادری مجرب آمادگی دارد تا در انجام و نوشتن پایان نامه و پروپوزال ارشد و دکتری یاریگر شما باشد.
خدمات ما:
نوشتن پایان نامه و پروپوزال
ترجمه انواع متون تخصصی
تایپ و صحافی پایان نامه
مزیت های ما:
پرداخت اقساطی حق التحقیق در هنگام تحویل هر فصل
انجام کار با کیفیت
کادر متشکل از اساتید با تجربه
تماس با نویسنده پروپوزال یا پایان نامه
تایپ با کیفیت پروپوزال و پایان نامه مطابق با فرمت دانشگاه شما

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ