آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نخستین گام نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

نخستین گام نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

نخستین گام و اساسی ترین گام برای شروع به کار انجام پایان نامه کارشناسی ارشد یافت پاسخی برای پرسش های تحقیق است.

نخستین گام برای حل مساله پژوهشی آن است که اصطلاحات تجربی مهمی که در گزاره آن مساله آمده است به گونه عملی تعریف کنیم تعاریف خوب دست کم دارای دو کنش اساسی است ۱- روشن ساختن پدیده مورد مطالعه ۲- برقراری ارتباط با روش غیر مبهم.
 آنچه لازم داریم تشخیص روشها و فنونی است که بر پایه آنها بتوان پیشامدهای محرک را تولید و پدیده های پاسخ مربوط به آنها را ثبت و اندازه گیری کرد. 
این وظایف از طریق عملیاتی کردن اصطلاحات تجربی که دانشمندان با آن سروکار دارد انجام می شود. به گونه خلاصه می توان نتیجه گرفت که موقعیت هائی وجود دارد که مستلزم تعاریف عملیاتی است.
 تعاریف عملی 
 ملاک های مشاهده پذیر سازه ای را که مایل به توصیف آن هستیم شخص می سازد .
 یک مفهوم سازه یا پدیده می تواند بیش از یک تعریف عملی داشته باشد.
تعریف عملی ممکن است برای یک موقعیت خاص تعریف منحصر به فرد باشد. بنابراین تعاریف عملی با وجود پرهیز ناپذیر بودن تنها جنبه ها و معانی محدودی را برای سازه ها بدست می دهد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ