آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تمام گرایش ها

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تمام گرایش ها

رشته مهندسی مکانیک در تمام گرایش های مقطع کارشناسی ارشد واحد پایان نامه دارد که ارزش آن چهار واحد است.
 مکانیک یک شاخه از علم فیزیک است، که با حالت سکون اجسام یا حرکت آنها تحت تاثیر نیروها سر و کار دارد.
هیچ علمی نقش مهم تری از مکانیک در تحلیل مهندسی ایفا نمی‏کند. تحقیقات جدید و پیشرفت در زمینه‏های ارتعاشات، پایداری، مقاومت سازه‏ها، مکانیک، رباتیک، راکت‏ها و طراحی سفینه‏های فضایی، کنترل خودکار، کارکرد موتور، جریان سیال، ماشین‏های الکتریکی و ابزار‏های مربوط به آن و… به طور وسیعی به قواعد پایه ای مکانیک بستگی دارد.

تعاریف و مفاهیم معینی برای مطالعه مکانیک به صورت پایه ای نیاز است، و باید آن را در شروع مطالعه فهمید.
فضا : ناحیه ای هندسی که با اجسام اشغال می شود که مکان آن‏ها با مقادیر مربوط به مکان و زاویه با توجه به دستگاه مختصات تعیین می شود.
زمان : اندازه گیری به طور متوالی رخ دادها یک مقدار پایه در دینامیک است.
زمان به طور مستقیم در تحلیل مسائل استاتیک مطرح نیست.
 جرم : یک مقدار از اینرسی جسم است که در مقابل تغییر سرعت مقاومت می کند.
 نیرو : تاثیر یک جسم روی جسم دیگر، یک نیرو منجر به حرکت یک جسم در جهت تاثیر آن نیرو می شود.

تاثیر نیرو با اندازه و جهت آن مشخص می شود.
 ذره : یک جسم با ابعاد هندسی قابل چشم پوشی ذره نامیده می شود.
 جسم صلب : یک جسم زمانی صلب در نظر گرفته می شود که از حرکت نسبی بین قسمت‏های آن بتوان صرف نظر کرد.

کمیت: یک کمیت یا اسکالر است یا برداری، یک کمیت اسکالر فقط دارای مقدار ‏می‏باشد اما کمیت برداری علاوه بر مقدار دارای جهت و راستا نیز ‏می‏باشد.
نیرو کمیت برداری شامل مقدار، جهت و نقطه اثر است، که از قوانین مربوط به بردار‏ها پیروی می کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ