آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه ارشد و دکتری

تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه ارشد و دکتری

گام های تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه ارشد و دکتری مرحله به مرحله و به تدریج برداشته می شود. آیا این گام ها را می دانید؟

گام اول در تحلیل داده ها، تنظیم آنها بر حسب متغیرهای اصلی است برای این منظور می توان به دو شیوه عمل کرد.
الف: استخراج رایانه ای داده ها
 ب) استخراج دستی داده ها.

برای تنظیم داده ها با استفاده از جدول واسطه باید مراحل زیر را طی کرد:
الف) فهرست کردن متغیرها
 ب) تعیین دامنه هر متغیر کمّی و مقوله های هر متغیر کیفی
 ح) مشخص کردن طبقه هیر متغیر (کمّی) 
د) تهیه جدولی که ستون های آن به تعداد متغیرها (متشکل از مقوله های و طبقه ها) باشد.
 هـ) فهرست کردن هر پرسشنامه (یا مشاهده) در یک سطر جدول 

تحلیل داده های کیفی
تحلیل داده های کیفی برای ارزیابی با توجه به سؤالهای ارزیابی انجام می شود. شیوه هایی که برای این منظور به کار برده می شود. شامل طیفی است که از توصیف داستان گونه با تحلیل کمّی را در بر می گیرد.
 این افراد طریق تحلیل محتوا انجام می شود. تحلیل داده ها همزمان با گردآوری داده ها شروع می شود. در این شیوه تنظیم و تحلیل داده ها مستلزم انجام سه فعالیت است.

الف: تلخیص داده ها
 ب: عرضه داده ها
 ج) نتیجه گیری.
 در تلخیص داده ها ابتدا داده ها کدگذاری و سپس سازماندهی می شوند. یکی از شیوه های تحلیلی داده های کیفی به صورت «موردی» است. در چنین حالتی، ارزشیاب با تنظیم داده ها بر حسب وقوع زمانی رویدادها و یا برحسب موضوع ها به تحلیل می پردازد تا  براساس آن بتوان گزارش ارزیابی زا با استفاده از داده های کیفی تدوین کرد.

 یکی از راههایی که می توان به انجام این پرداخت تطابق همگونی یافته هاست.
برای تطابق همگونی یافته ها می توان به مقایسه داده های کمّی و کیفی پرداخت یا اینکه داده های حاصل از چندین مشاهده را مقایسه کرد.

تحلیل داده های کمّی
در تحلیل داده های کمّی، ابتدا باید به سؤالهای ارزشیابی توجه کرد و براساس آنها داده ها را جدول بندی کرد. پس از آن ملاکهای ارزشیابی و نشانگرهای مربوط را منظور داشت در صورتی که سؤال ارزشیابی مربوط به توصیف وضعیت موجود و مقایسه آن با وضعیت مطلوب باشد لازم است مشخص کننده های مرزی و پراکندگی متغیرهای مربوط و نیز نشانگرهای مربوط به ملاکهای مورد ارزیابی محاسبه شود.
در صورتی که با ارزشیابی تأثیر برنامه ها بر عملکرد سروکار داشته باشیم، برای تحلیل داده ها جدولی دو متغیری تنظیم می شود. در صورتی که گردآوری داده ها با استفاده از طرح آزمایشی یا بشر آزمایشی انجام شده باشد. روشهای تحلیل  داده ها باید متناسب با آنها باشد.

مشاوره پایان نامه و پروپوزال ارشد و دکتری
خدمات مرکز پژوهش و ترجمه ایران عبارتند از:
مشاوره برای تدوین پایان نامه دانشجویی
خدمات پروپوزال از جمله تایپ و آماده سازی
ترجمه متون تخصصی
مقالات علمی پژوهشی و isi
مشاوره پایان نامه های نیمه تمام

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ