آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انواع نمونه و روشهای نمونه برداری در پایان نامه ارشد

انواع نمونه و روشهای نمونه برداری در پایان نامه ارشد

آشنایی با انواع نمونه و روشهای نمونه  برداری در پایان نامه ارشد به پژوهشگر کمک می کند تا در گردآوری داده ها موفق عمل نماید.

به گونه کلی سه نوع نمونه وجود دارد 
نخستین نوع نمونه که اغلب به آن انباشته و گاه به آن کومه ای گفته می شود مستلزم گزینش بخشی از جامعه است که برای مطالعه سهل الوصول تر و نزدیکتر باشد. ضوابط کاربرد این روش در دسترس بودن یا صرفه جویی و اقتصاد است.
نمونه های کومه ای از لحاظ علمی بی ارزش در نظر گرفته می شود زیرا شواهدی در دست نیست که نشان دهد چنین نمونه ای معرف جامعه باشد و معمولاً راهی برای تحقیق درباره ی معرف بودن و تعین میزان دقت آن وجود ندارد.
دومین نوع نمونه که نشری یا قضاوتی خوانده می شود مستلزم گزینش بخشی از جامعه است که اعضای آن بر پایه داوری شخص پژوهنده مشخص می شود.

 هدف این نوع نمونه برداری گزیشن زیر مجموعه ای از جامعه است که معرف جامعه اصلی باشد اما نمونه حاصل ممکن است معرف باشد یا نباشد. نتیجه ضعف این نوع نمونه داوری شخصی که نمونه را برگزیده است هست. ممکن است استفاده نمونه تصادفی بر سایر روشهای گزینش تصادفی و جهان داشته باشد حجم نمونه ممکن است به اندازه کافی بزرگ نباشد که رعایت اصول تصادفی ساخت را ممکن سازد.
 اما به گونه کلی باید از کاربرد نمونه های قضاوتی پرهیز کرد زیرا تعیین میزان معرف بودن و درجه دقت آنها امکان پذیر نیست.
سومین نوع نمونه که احتمالی نامیده می شود مستلزم گرفتن بخشی از جامعه است که در آن از عناصر یا اعضای جامعه شناس مشخص و مردمی برای گزینش در گروه نمونه داشته باشد مشهورترین نوع نمونه احتمالی نمونه تصادفی است که اعضای آن از میان اعضای جامعه به گونه تصادفی و برحسب قوانین احتمالات برگزیده می شود.

در گزینش گرون نمونه اصولاً باید به دو نکته عمده توجه داشت نخست آنکه گروه نمونه معرف جامعه باشد یعنی ویژگی هایی از جامعه که در رابطه با موضوع پژوهش مهم است باید در آن منعکس باشد. نکته دوم میزان دقت نمونه برداری است. مقصود آن است که دامنه خطای برآورد ویژگیهای جامعه از روی نتایج نمونه ای باید هر چه ممکن است کوچک و مقدار این خطا نیز معلوم و مشخص باشد. از میان سه نمونه کومه ای – قضاوتی و احتمالی فقط نمونه احتمالی است که بر پایه آن می توان درجه دقت مشخصه آماری را با توجه به اطلاعات جامعه از روی گروه نمونه معین کرد.

روشهای نمونه برداری:

 درباره ی هر روش نمونه برداری باید به دو نکته توجه کرد:
 1- شیوه گزینش و استخراج افراد گروه نمونه
 2- پی بردن به ویژگی های پدیده مورد مطالعه در جامعه با استفاده از نتایجی که در گروه نمونه بدست می آید. 
چنانچه در گزینش گروه نمونه به جز قوانین احتمالات عامل دیگری دخالت نداشته باشد آن گروه را نمونه تصادفی جامعه  و روش گزینش آن را نمونه برداری تصادفی ساده می خوانیم.
براساس این تعریف شانس گزینش همه ی واحدها در همه مراحل نمونه برداری باید ثابت بماند. دلیل این مطلب آن است که ثابت نگه داشتن  شانس مساوی برای همه ی واحدهای نمونه برداری در جامعه عمل گزینشی با جایگزین انجام شود.

مشاوره پایان نامه و پروپوزال ارشد و دکتری
خدمات مرکز پژوهش و ترجمه ایران عبارتند از:
مشاوره برای تدوین پایان نامه دانشجویی
خدمات پروپوزال از جمله تایپ و آماده سازی
ترجمه متون تخصصی
مقالات علمی پژوهشی و isi
مشاوره پایان نامه های نیمه تمام

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ