آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام کارهای آماری پایان نامه مدیریت آموزشی

انجام کارهای آماری پایان نامه مدیریت آموزشی

انجام کارهای آماری پایان نامه علوم تربیتی بویژه مدیریت آموزشی در تخصص ماست.

تجزیه و تحلیل یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق است. به طور کلی ، تجزیه و تحلیل عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی ، از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود.

سه طبقه مختلف تجزیه و تحلیل عبارتند از: 
۱-توصیفی ۲-مقایسه ای ۳-علیت.
در توصیفی پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می کند.
پرمصرفترین شاخصهای آمار توصیفی : میانگین ،میانه – انحراف معیار یا استاندارد، واریانس.
در تجزیه و تحلیل توصیفی از آزمونهای استنباطی استفاده نمی شود . زیرا در این نوع تجزیه و تحلیل هدف بررسی واقعیت های موجود است و پژوهشگر قصد پیش بینی یا استنباط آماری را ندارد.

مقایسه ای : داده ها علاوه بر اینکه توصیف می شوند مورد مقایسه نیز قرار می گیرند.
هنگامیکه اختلاف بین دو میانگین با احتمال ۰۵/۰ (۰۵/۰ P≤) معنی دار است یعنی با ۹۵درصد اطمینان اختلاف بین آنها واقعی است و فقط ۰۵/۰ احتمال دارد اختلاف آنها حاصل شانس یا تصادف باشد.
آزمونهای آماری در مقایسه ای به منظور تصمیم گیری درباره رد یا تایید فرضیه پژوهشی بکار برده می شوند.
تجزیه و تحلیل علیت :همان روش مقایسه ای است بااین تفاوت که در تجزیه و تحلیل علیت هدف تجزیه و تحلیل علت و معلولی بین متغییرهای مستقل و وابسته صورت می گیرد و هدف تایید یا رد روابط علت و معلولی است.

مشاوره پایان نامه و پروپوزال ارشد و دکتری
خدمات مرکز پژوهش و ترجمه ایران عبارتند از:
مشاوره برای تدوین پایان نامه دانشجویی
خدمات پروپوزال از جمله تایپ و آماده سازی
ترجمه متون تخصصی
مقالات علمی پژوهشی و isi
مشاوره پایان نامه های نیمه تمام

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ