آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد تمامی رشته ها

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد تمامی رشته ها

برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها انتخاب روش تحقیق مناسب به اندازه بالایی اهمیت دارد به نحوی که جهت تحقیق شما را مشخص خواهد کرد.
 یکی از معتبرترین روش برای نوشتن پایان نامه استفاده از روش تحقیق توصیفی است. آیا در این زمینه اطلاعاتی دارید؟
 وقتی ویژگی یا صفتی مشترک و یکنواخت در پدیده ها و اشیاء گوناگون تکرار و مشاهده گردید، می توان براساس آن اظهار نظر نمود و نظریه ارائه کرد.
 به طور کلی این گونه تحقیقات ارزش علمی بالایی دارد و می تواند به کشف حقایق و ایجاد شناخت کلی و تدوین قضایای کلی در تمامی علوم و معارف بشری منجر شود، هر چند بعضی از تحقیقات توصیفی که ماهیت انفرادی و موردی دارد، به ایجاد شناخت و قضیه کلی منتهی نمی شود.
 تحقیقات توصیفی خود به چهار دسته زمینه یابی، موردی، تحلیل محتوا و توم نگاری تقسیم می شود. سابقه بررسی ها و پیمایش های اجتماعی یا به عبارتی تحقیقات زمینه یاب در موزه نگرش های اجتماعی به دهه های ۱۹۵۰ در آمریکا برمی گردد. پل لازار سفلد را از پیشکسوتان این راه می دانند.
 در تحقیقات پیمایشی و زمینه یابی هدف شناسایی رفتارها و انگیزه آن ها در بین افراد جامعه با گروه های تشکیل دهندۀ آن است که براساس اطلاعات و داده های پیمایشی و برقراری ارتباط بین متغیرها مختلف مثل سطح توقع رأی دهندگان از نامزد خاص و سطح تحصیلات وی انجام می شود و با سنجش رابطه این دو متغیر پیمایشی می توان انگیزه رأی دادن گروه های اجتماعی خاص به آن نامزد را تشخیص داد.
در رابطه با تحقیقات توصیفی موردی یا ژرفانگر یک مورد از جهات مختلف هر پدیده مورد بررسی قرار می گیرد و ضمن توصیف ویژگی ها و صفات آن به تجزیه و تحلیل علت یا علل بعضی از کنش ها و واکنش های آن پرداخته می شود.
در این گونه تحقیقات محقق فرضیه های خود را می سازد و به گردآوری اطلاعات درباره آن می پردازد و برای این کار از تمام روش های مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و مطالعه کتابخانه ای استفاده می کند سپس به تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری می پردازد. البته نتایج این گونه تحقیقات را به چنان جامعه آماری می توان تعمیم داد که ویژگی های مشترکی بین آن ها یافت شود. از نمونه های این تحقیقات می توان به تحقیق درباره ویژگی ها و رفتار یک دانش آموز ناسازگار یا تیز هوش، تحقیق در مورد روش کار و ویژگی های یک معلم موفق و یا تحقیق در مورد علت بالا آمدن آب دریا اشاره نمود.
 تحقیقات مردم شناسی یا قوم نگاری جز تحقیقات موردی به حساب می آید. در مطالعه تک نگاری یا منوگرافی ها بیشتر به توصیف و و تبیین ویژگی های یک مکان جغرافیایی مانند روستا و یا شهر و یا یک گروه اجتماعی پرداخته می شود. دسته چهارم از تحقیقات توصیفی، تحقیقات به روش تحلیل محتوا می باشند.
 این گونه تحقیقات به منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم به صورت نظامدار می پردازد و شامل منابع مکتوب، شفاهی و تصویری درباره موضوع می شوند. پژوهشگر در این نوع تحقیق به دنبال تجزیه و تحلیل و توصیف مطالب است مثلاً اگر یک محقق بخواهد اثر گذاری یک کتاب درسی روی دانشجویان یا دانش آموزان یک جامعه بررسی کند ناچار است که از روش تحلیل محتوا استفاده کند. در این روش نیز مانند سایر روش های تحقیق فرایند تحقیق علمی به طور منظم رعایت گردد و محقق در ابتدا به شناخت مسأله و تعریف آن می پردازد و سپس به تدوین فرضیه، نمونه گیری، گزدآوری اطلاعات، تنظیم و طبقه بندی اطلاعات و سپس تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری می پردازد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ