آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / راهنمای موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

راهنمای موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

یکی از روش های راهنمای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده از روش تحقیق همبستگی مانند بررسی رابطه میان چند چیز است .

تحقیقات همبستگی یا همخوانی:
 این نوع تحقیقات برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد، ولی در آن ها الزاماً کشف رابطه علت و معلولی مورد نظر نیست.
در این نوع تحقیقات محقق می خواهد بداند که آیا بین دو چیز یا دو کرده اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر، یا اینکه آیا با تغییر در یکی تغییر در دیگری نیز ایجاد می گردد.
اگر این چنین ارتباطی وجود دارد، از چه نوع و میزان آن چقدر است، خود همبستگی ها به دو صورت مثبت و منفی وجود دارند. در همبستگی مثبت جهت تغییر در یک متغیر با جهت تغییر در متغیر دیگر همسو می باشد که این جهت ممکن است هر دو به صورت افزایشی باشد یا کاهشی مانند رابطه بین شیب رودخانه و شدت آن و یا رابطه قدرت خرید و حجم تقاضا. در همبستگی صفتی جهت تغییرات یک متغیر با جهت تغییرات متغیر دیر همسو نمی باشد،
یعنی افزایش در یکی با کاهش در دیگری همراه است. مانند رابطه بین تورم قیمت ها و قدرت خرید. در تحقیقات همبستگی پس از تشخیص وجود همبستگی و تعیین جهات آن اقدام به محاسبه مقدار و ضریب همبستگی می شود.
طیف یا دامنه تغییرات ضریب همبستگی از +۱ تا ۱- در نوسان میباشد. یعنی اگر همبستگی وجود نداشته باشد ضریب همبستگی محاسبه شده صفر است و از فقدان همبستگی بین دو متغیر حکایت می کند ولی اگر ضریب همبستگی بین صفر تا ۱+ باشد جهت همبستگی مثبت و تغییرات متغیرها همسو می باشد و هر چه قدر مقدار آن به صفر نزدیک شود همبستگی ضعیف تر می گردد و در مقابل هر چه به متمایل شود همبستگی مثبت و شدیدتر خواهد بود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ