آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / مراحل نوشتن فرضیه پایان نامه

مراحل نوشتن فرضیه پایان نامه

نوشتن فرضیه پایان نامه ارشد یا دکتری مراحل مختلفی دارد که فرضیه سازی یکی از آن هاست که خود مراحلی دارد.
 مراحل فرضیه سازی:
 
1- تهیه پیش فرض ها: معمولاً یک محقق وقتی به دنبال پژوهش خاصی می رود باید فرضیه هایی در ذهن داشته باشد به عنوان مثال، زمانی که یک تحقیق دربارۀ اشتغال زنان در تهران مدنظر می باشد، فرضیه های بسیاری در نظر داریم مثلاً الف- باید مهاجرت زنان به خارج از خانه به سرعت رو به افزایش گذاشته باشد.
ب- باید اشتغال زن، وظایف زنان شاغل تکثیر پذیرد، یعنی با عدم مشارکت مردان هم کارهای خانگی و هم کاری در خارج از خانه را به عهده گیرند.
 2- وارسی پیش فرض ها: در جریان تحقیق اکتشافی، و از طریق مشاهده آزاد یا جمعی پیش فرض ها به طور سطحی وارسی می شوند، جا به جا می شوند، تقویت می گردند و یا آنکه به طور موقت رد می شوند.
 3- آزمون فرضیه ها: در این مرحله، به طور جدی و با استفاده از تمامی امکانات، فرضیه های باقیمانده به آزمون نهاده می شوند. با هر شاخص سنجیده می شوند و در پایان با استفاده از شاخص های کلی رد یا پذیرفته می شوند و فرضیه های آزموده شده احتمالاً به نظریه تبدیل می شوند و با خود فرضیه های بسیار دیگری را مطرح می سازند که با هر که باید با انجام تحقیقاتی دیگر آزمون شوند.

مطلب پیشنهادی

انجام سفارش پایان نامه کشاورزی

در حال حاضر از طریق سایت های آنلاین اینترنتی، این فرصت به وجود آمده تا دانشجویان ارشد رشته کشاورزی، بتوانند سفارش ارزان قیمت خود را ثبت نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ