آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نگارش پایان نامه ارشد دانشگاه آزاد همه رشته ها

نگارش پایان نامه ارشد دانشگاه آزاد همه رشته ها

در نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در همه رشته ها در دانشگاه آزاد یا دولتی طرح تحقیق یا همان پروپوزال چراغ راه پژوهشگر است.

با توجه به بندهای پروپوزال لازم است محتوای پایان نامه تدوین شود.
 پس از مطالعه ادبیات تحقیق و تعریف مسأله، محقق اقدام به تدوین فرضیه می نماید. او برای نوشتن فرضیه با در نظر داشتن سوالات ویژه تحقیق و نیز متغیرهای مورد مطالعه، تعداد فرضیه های خود را مشخص کند.
 تعداد فرضیه ها باید به آن اندازه باشد که نیاز تحقیق را پاسخ دهد و از نتایج آزمون فرضیه ها شناخت واقعی و کاملی از پدیده یا روابط بین متغیرها به دست آید. در عین حال فرضیه های متعدد باید به گونه ای تنظیم شوند که مجموعاً یک واحد کلی و یک سیستم راتشکیل دهند و هماهنگ و همسو باشند.
 در تحقیقات علمی بسته به ماهیت تحقیق و قلمرو و مقیاس آن تعداد فرضیه ها ممکن است از یک تا چندین مورد باشد؛ از این رو، تعداد آن ها مهم نیست بلکه انسجام، نظام یافتنی و هماهنگ بودن آن ها مهم است. پس از تخمین تعداد فرضیه های مورد نیاز، محقق باید آن را به صورت ساده، روان و کوتاه به شکلی تدوین کند که اولاً مبین وجود رابطه بین متغیرها یا چگونگی وضعیت پدیده ها و اشیاء باشد، ثانیاً آن را به شکل جمله خبری صورتبندی کند، ثالثاً می تواند در آغاز جمله از عبارت «بهنظر می رسد» استفاده نماید.
مثلاً هزینه مربوط به تأثیر متغیر مستقل شغل در متغیر تابع مهاجرت را می تواند به این شکل تدوین کند: «به نظر می رسد عامل کمبود شغل درآمدزا در سکونتگاه های روستایی شهرستان الف، در مهاجرت روستاییان به سکونتگاه های شهری تأثیر دارد» پس از آن که محقق فرضیه یا فرضیه های تحقیق خود را تدوین و صورتبندی کرد با تشکیل جدولی آن ها را ارزیابی کند. نکته قابل توجه این است که لازم است واژه های اختصاصی و تخصصی فرضیه تعریف شوند، هر چند تعریف واژه های عادی یا متداولی که در فرضیه به کار می رود، ضرورتی ندارد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ