آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نکات انتخاب موضوع پایان نامه

نکات انتخاب موضوع پایان نامه

یکی از نکات مهم در انتخاب موضوع پایان نامه توجه داشتن به رابطه متغیرها با یکدیگر است و در واقع انتخاب موضوع پایان نامه به معنی ایجاد رابطه میان متغیرهاست.
 یکی از انواع این متغیرها متغیر مستقل یا یکسویه است.
گاهی رابطه بین متغیر مستقل و تابع یکسویه است. مثلاً می توان پذیرفت که باران بر مقدار و نوع گندم تأثیر می گذارد و حال آنکه گندم بر باران اثر ندارد. یا اینکه سن بر ازدواج اثر می نهد ولی ازدواج بر سن تأثیری ندارد، ولی همواره این چنین نیست و بدرستی می توان گفت بسیار کم اتفاق می افتد که پدیده ای بر پدیده دیگر اثر نهد و خود از آن تأثیر نگیرد.
 مثلاً در یک تحقیقی بر روی میزان فقر و سواد ملاحظه می کنیم که در یک جامعه میزان فقر از بی سوادی مردم ناشی می گردد، یعنی هر قدر مردمی بی سوادترند، فقیرتر نیز هستند، خود فقر نیز متقابلاً بر سواد اثر می گذارد، بهطوری که هر قدر میزان فقر در یک جامعه بیشتر است، بی سوادی نیز به تبع آن رو به فزونی می گذارد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ