آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / روش گردآوری اطلاعات پایان نامه

روش گردآوری اطلاعات پایان نامه

برای گردآوری اطلاعات در پایان نامه ابزارهایی نیاز دارید که در حوزه های مختلف ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشند.
ابزار سنجش و اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها می توانند اطلاعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتاً کشف حقیقت گردآوری نماید.
بنابراین می توان در تعریف این ابزارها گفت ابزار اندازه گیری و مقیاس ها وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها قادر است اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید. در علوم گوناگون با توجه به ماهیت رشته ها و اهدا آن ها از ابزارهای گوناگونی برای این کار استفاده می کنند مثلاً در علوم طبیعی محققان از ابزارهایی نظیر خط کش، ترازو، متر، زمان سنج و … استفاده می نمایند.
ولی در علوم انسانی ابزارهایی تا محققان به کار می برند بیشتر به صورت کیفی است و شامل پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، آزمون، فیش، فرم ها و نظایر آن. که این ابزارها متناسب با نوع تحقیق و روش کار آن برگزیده و طراحی می شوند. ابزارهای گردآوری به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند، یک دسته ابزارهای استاندارد یا میزان شده و یک دسته ابزارهای محقق ساخته.
دسته اول به دلیل کاربردهای فراوان قابلیت اعتماد بالاتری دارند و باعث هم صرفه جویی زیاد در برنامه تحقیق پایان نامه می شوند و هم افزایش اعتبار علمی تحقیق و نتیجه حاصل از آن می شوند. ابزارهای محقق ساخته در صورت نبودن ابزارهای دسته اول طراحی و به کار برده می شوند. در طراحی این نوع ابزارها محقق باید سعی کند نوع ابزار و محتوای آن را طوری انتخاب، طراحی و سازماندهی کند که بتوانند واقعیت پدیده مورد مطالعه را بسنجد و امکان تجزیه و تحلیل آن براساس روش پیش بینی شده مقدور باشد. این ابزارها باید از روایی و پایایی کافی برخوردارد باشند تا بتوان به نتایج بدست آمده اعتماد کرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ