آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مهمترین ابزار شما برای انتخاب موضوع و عنوان برای پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی همه گرایش ها و همچنین روانشناسی بالینی متغیرهای مطرح آن رشته است.

برخی از متغیرهای رشته روانشناسی بالینی در ادامه آمده است. کافی است میان آن ها ارتباطی برقرار کنید تا بتوانید موضوعی درخور انتخاب نمایید.
 شرطی سازی کنشگر:
فرایند یادگیری‌ای است که به موجب آن، فرد از طریق تقویت رفتارهایی را فرا می‌گیرد.
 تقویت:
تقویت کردن یعنی نیرومند ساختن.
تقویت به عنوان نیرومند کننده رفتار، احتمال تکرارشدن رفتار را افزایش می‌دهد.
 تقویت کننده‌های نخستین:
تقویت کننده‌هایی هستند که یک نیاز زیستی (گرسنگی، تشنگی، کاهش درد، میل جنسی) را برآورده می‌کنند زیرا ذاتاً پاداش دهنده هستند.

تقویت کننده‌های ثانوی:
ارزش خود را از ارتباط با تقویت کننده‌های نخستین کسب می‌کنند مانند پول، تحسین، توجه، شهرت.
 تقویت مثبت:
طی آن، فرد رفتاری که به پاداش منجر می‌شود، تکرار می‌کند.

تقویت منفی:
حذف کردن یک محرک ناخوشایند از محیط است.
هدف تقویت منفی افزایش رفتار است.

تنبیه:
به کاربردن محرکی آزارنده مانند سرزش که هدف از آن کاهش دادن فراوانی رفتاری است که قبل از تنبیه صورت گرفته است.

خاموشی:
اصطلاحی است که برای توصیف توقف رفتار در غیاب تقویت به کار می‌رود.

شکل دهی:
فرایند تقویت کردن رفتارهای پیچیده‌ای که پیامدهای مطلوبی به بار می‌آورد.
 سرمشق گیری:
فرایند اکتساب پاسخ‌های جدید به وسیله تقلید کردن از رفتار دیگران است.

تقویت
غیرمستقیم:
افراد تقویت‌های غیرمستقیم را با مشاهده کردن کسانی که رفتارهای خاصی را انجام می‌دهند و پاداش می‌گیرند یا تنبیه می‌شوند، فرا می‌گیرند.

تقویت جانشینی:
نوعی یادگیری که به موجب آن، رفتار جدیدی از طریق مشاهده کردن کسی که برای همان رفتار تقویت دریافت می‌کند، اکتساب می‌شود. این نوع تقویت اساس فرایندی است که تبلیغات از طریق آن‌ها تأثیر خود را بر جای می‌گذارند. آلبرت نبدورا تقویت جانشینی را بیان کرد.

کارآیی شخصی:
ادراک شایستگی در موقعیت‌های گوناگون زندگی.
مفهوم کارایی شخصی را می‌توان در مورد انواع پدیده‌های روانی از جمله انگیزش، عزت نفس، اعتیادات و روابط میان فردی به کار برد.

نظریه شناختی:
آرون بک و آلبرت الیس معروفند.
بک والیس بر نقش فرایند تفکر آشفته در ایجاد رفتار ناسازگارانه تأکید دارند

افکار خودکار: عقایدی که به قدری عمیق تحکیم شده‌اند که فرد حتی نمی‌داند که آن‌ها به احساس‌های ناخشنودی و دلسردی منجر می‌شوند. افکار خودکار به صورت خودانگیخته پدیدار می‌شوند و نادیده گرفتن آن‌ها دشوار است.

نگرش‌های کژکار:
افکار خودکار حاصل نگرش‌های کژکار هستند یعنی، قواعد یا ارزش‌های شخصی که افراد به آن‌ها اعتقاد دارند و در سازگاری مناسب اختلال ایجاد می‌کنند.

رابطه بین نگرش کژکار، تجربه، تفکر خودکار و هیجان منفی:
نگرش‌های کژکار
اگر اشتباهی بکنیم، افراد احتمالاً به سن کم بها می‌دهند.

تجربه:
 من در کلاس پاسخ غلط دادم

تفکر خودکار :
افراد فکر می‌کنند احمقم
هیجان منفی
احساس غم و بی‌ارزشی کردن.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ