آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی مشاوره گروهی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی مشاوره گروهی

برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی در موضوعات مشاوره گروهی چه اطلاعاتی دارید؟
 تفاوت مشاوره فردی و گروهی
متخصصان راهنمایی و مشاوره ی گروهی را دو جنبه از یک فرایند می دانند. در تایید این نظر و عقیده برخی از نویسندگان مشاوره را صرفا در مورد روابط رویارویی فردی به کار می برند و مشاوره ی گروهی را اصطلاحا نابجا می دانند.

 برخی دیگر معتقدند که مشاوره ی گروهی کاملا متفاوت و متمایز از راهنمایی گروهی است. این گروه معتقدند که مشاوره گروهی به کلیه فعالیت هایی که دانش آموزان در مدارس انجام می دهند اطلاق نمی شود و تهیه و تدارک اطلاعات اجتماعی، تحصیلی، شغلی یا شخصی دانش آموز نیست بلکه عواطف احساسات و نگرش های او درباره  خود و دیگران و نیز دنیایی که در آن زیست می کند از جمله مسائلی است که در مشاوره ی گروهی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که مشاوره ی گروهی و راهنمایی گروهی را می توان برحسب نوع مراجعان، ماهیت و نوع مشکل ارائه شده از یکدیگر متمایز ساخت.

کریستین سِن راهنمایی گروهی را معمولا وسیله ای می داند برای بررسی مسائل سطحی تر و برونی فرد ازقبیل اهداف یا ارائه ی اطلاعات شغلی وتحصیلی حال آنکه مشاوره ی گروهی زمینه های شخصی مانند عقاید، نگرش ها، مسائل خانوادگی، همبستگی فرد و …… را در برمی گیرد.
باید توجه داشت که گاهی راهنمایی گروهی به مشاوره ی گروهی منتهی می شود بدین معنا که ممکن است مراجعی مسائل وموضوعاتی را که بار عاطفی دارند در گروه عنوان کند و دیگر اعضای گروه نیاز به ادامه چنین بحثی را احساس نمایند.

بدین ترتیب راهنمایی گروهی به مشاوره ی گروهی تغییر می یابد. گاه عکس آنچه در تجربه ی مشاوره ی گروهی مطرح می شود به راهنمایی گروهی ختم می شود و این هنگامی است که افراد گروه احساس کنند حل مشکل آنان مستلزم داشتن اطلاعات یا کاوش های ویژه است.

یکی ازفعالیت های گروهی که ازفعالیت های مدرسه ای به مشاوره نیز نزدیکتر است ارائه ی اطلاعات شغلی و تحصیلی به دانش آموزان به گونه ی گروهی است. پترسون معتقد است که زمینه های رشد و تکامل انسانی، مهارتهای اجتماعی، همبستگی های انسانی، شخصیت، منش، ارزش ها، روان تندرستی یا سازگاری می توانند موضوعات مورد بحث در راهنمایی گروهی باشد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ