آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی مشاوره

پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی مشاوره

برای انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی ۲ گرایش مشاوره حتما باید روش انجام تحقیق خود را مشخص نمایید.

ویژگی‌ها و هدف و مراحل انجام تحقیق به روش پژوهش تاریخی در رشته مشاوره به شرح زیر است.
 1ـ هدف: بازسازی گذشته به صورت منظم و عینی از طریق جمع آوری اطلاعات، ارزشیابی و تلفیق منابع به منظور برقراری حقایق و رسیدن به نتایجی که غالباً با آزمون فرضیه‌ای که در زمان حال مطرح است، صورت می‌گیرد.
 2ـ ویژگی‌ها:
ـ پژوهش تاریخی به داده‌هایی بستگی دارد که توسط دیگران جمع آوری یا مشاهده شده است.

در واقع صراحت و صنعت نتایج تابع اعتبار منابع مورد استفاده است.
ـ یافته‌های پژوهش تاریخی غالباً مخالف تصورات عامۀ مردم است. این پژوهش خیلی منظم و جامع است.
ـ نتایج پژوهش تاریخی به دو منبع استوار است:
منابع دست اوّل و منابع دست دوّم.
منابع دست اوّل به منابعی گفته می‌شود که بوجود آورنده آن در زمان حادثه حضور داشته است و منابع دست دوّم، منابعی هستند که دیگران آن‌ها را مشاهده و ثبت و بایگانی کرده‌اند.
اعتبار منابع در پژوهش تاریخی بستگی به موارد زیر دارد:
 الف ـ اعتبار بیرونی: سندیت مدرک یا اثر مورد پژوهش
ب ـ اعبتار درونی: انگیزه‌ها، تمایلات، محدودیت‌ها و شرایط زمانی و مکانی
۳ـ مراحل اجراء: تعریف و بیان مسأله
ـ بیان هدف و در صورت امکان صورت بندی فرضیه
ـ جمع آوری اطلاعات
ـ ارزشیابی اطلاعات
ـ تهیه گزارش پژوهش
پژوهش تاریخی کسب دیدگاه روشنی از زمان حال و اطلاع از آن چه که در گذشته اتفاق افتاده و به عبارت دیگر کشف واقعیت ‌های تاریخی صورت می ‌پذیرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ