آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام تحلیل داده های پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی قیمت مناسب

انجام تحلیل داده های پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی قیمت مناسب

تحلیل داده های پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با spss با قیمت مناسب و تضمین کیفیت انجام می شود.
 انجام تحلیل آماری نیاز به تخصص و تجربه دارد و در این زمینه کتاب های زیادی نوشته شده است. آیا درباره تحلیل آماری با spss اطلاعات تکمیلی دارید؟

هنگام آماده شدن و در حین جمع آوری داده‌ها، محقق کیفی با موضوعات زیادی مواجه می‌شود. ممکن است لازم باشد محقق به طور رسمی به داده‌ها دسترسی پیدا کند و نیز او بایستی در مورد نقش خود تصمیم بگیرد. آیا او می‌خواهد مشاهده گر صرف باشد یا مشاهده گر همراه یا مشارکت کنندۀ
اسمون گلد چهار درجه از مشارکت را پیشنهاد کرده است:
 مشاهده گر صرف، مشاهده توأم با مشاهده و مشارکت کنندۀ کامل بنابراین مشارکت محقق را می‌توان به عنوان یک طیف در نظر گرفت که از مشارکت کامل تا عدم مشارکت قرار دارد.
مشاهده گر بدون مشارکت کسی است که مشاهده می‌کند اما در رویدادهای مورد مشاهده شرکت نمی‌کند. عوامل مثل توجه به جزییات، ویژگی‌های اعضا مورد پژوهشی، غیرقانونی یا غیراخلاقی بودن فعالیت‌های اعضای مورد پژوهشی و… تعیین کنندۀ میزان مشارکت محقق نیز می‌باشند.
در تصمیم گیری در مورد این که تا چه اندازه‌ای محقق باید مشارکت داشته باشد وی باید بررسی کند که مزیت در نزدیک شدن به داده‌ها به چه قیمتی حاصل خواهد شد.
روش‌های جمع آوری داده‌ها عبارتند از: مشاهده، مصاحبه، جمع آوری و مرور اسناد در این گونه تحقیقات ممکن است داده‌ها بسیار حجیم باشند.

تصمیم دیگری که محقق باید اتخاذ کند این است که با آزمودنی‌های تحقیق چه میزان صداقت می‌خواهد داشته باشد؛ درجه رازداری هم به صورت یک طیف است که از رازداری کامل (جاسوسی) گرفته تا شناسایی آشکار به عنوان محقق ادامه دارد. تحت شرایط رازدادری نسبی، محقق می‌تواند بعضی از اعضاء گروه را در مور تحقیق آگاه سازد.
دربانان یا اشخاصی که بر اعضا اجازۀ ورود دهند ممکن است از تحقیق آگاه باشند و از آن‌ها خواسته می‌شود که به محققان اجازۀ ورود بدهند.
امروزه محققان پایبند اصول اخلاقی حرفه‌ای هستند که آن‌ها را مجبور می‌کند حداقل بعد از مشاهده و جمع آوری داده‌ها با آزمودنی‌های خود صداق داشته باشند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ