آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام کارهای آماری پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری قیمت مناسب

انجام کارهای آماری پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری قیمت مناسب

اگر به فکر انجام کارهای آماری پایان نامه ارشد حسابداری هستید اما این کار برای شما دشوار است ما با قیمت مناسب انجام می دهیم.
 روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه را به طور کلی می‌توان به سه طبقه به شرح زیر تقسیم کرد:
 توصیفی: در این نوع تجزیه و تحلیل، پژوهشگر داده‌های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی خلاصه و طبقه بندی می‌کند. به عبارت دیگر محقق ابتدا داده‌های جمع آوری شده را با بقیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند، پس آن را توسط نمودار نمایش می‌دهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخص‌های آماری آن‌ها را خلاصه می‌کند.
 معروف‌ترین و پرمصرف‌ترین شاخص آماری توصیفی عبارتند از: میانگین، میانه،انحراف استاندارد و واریانس.
 تجزیه و تحلیل مقایسه ای: در این نوع تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر این که به صورت توصیفی آورده می‌شوند، عمل مقایسه هم صورت می‌پذیرد. سؤالی که در این تجزیه و تحلیل مطرح است این است که آیا شاخص آماری محاسبه شده بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از شاخص آماری دیگر است؟ به این معنی که دو یا چند شاخص آماری توصیفی مورد مقایسه واقع می‌شوند. مثلاً: تفاوت معنادار دو گروه ازمایشی که در معرض متغیرهای مستقل جداگانه قرار گرفتند مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بنابراین آزمان‌های آماری در این نوع تجزیه و تحلیل به منظور تصمیم گیری دربارۀ رد یا تأیید فرضیۀ پژوهشی به کاربرد می‌شود.
هدف: آیا اختلاف میان شاخص‌های مورد مقایسه به رد فرضیه صفر منجر می‌شود یا خیر؟
 تجزیه و تحلیل علّیت:
در تجزیه و تحلیل علّیت ابزار یا شاخص‌های آماری به کار برده شده، همانند روش‌هایی است که در تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. تفاوت عمدۀ این روش در این است که در تجزیه و تحلیل علیّت روابط علّت و معلولی بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
پژوهشگر با رد یا تأیید کردن فرضیه‌های آماری به تأیید یا رد روابط علّت و معلولی می‌پردازد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ