آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / روش تهیه پرسشنامه برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

روش تهیه پرسشنامه برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

روش تهیه پرسشنامه برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته های مختلف از جمله علوم اجتماعی و علوم رفتاری مستلزم رعایت نکات مهمی است.
 آیا در این زمینه دانشی دارید؟ این نکات عبارتند از:
 1ـ سؤالات پرسشنامه بایستی ساده، روشن و دقیق باشند سؤالات پرسشنامه نبایستی به دشواری سؤالات مصاحبه باشد زیرا هنگام پاسخگویی به آن کسی برای توضیح وجود ندارد.
 2ـ سؤالات پرسشنامه را به صورت پاسخ بسته بنویسید و بهتر است تعداد سؤالات باز پاسخ به حداقل برسد زیرا امکان وجود جواب‌های ناتمام وی ربط، غلط املایی و ناخوانا است.
 3ـ به خاطر جلوگیری از اشتباه و به صورت اضافی و به خاطر راحتی و نظم از سؤالات گزیده استفاده کنید. سؤالات گزیده در حکم همان سؤالات پیگیرانه هستند.
 4ـ سؤالات مربوط به گذشته را در یک محدوده زمانی مشخص، طرح کنید و در صورتی که قصد دارید دربارۀ رفتار گذشته افراد اطلاعاتی کسب کنید، زمان مورد نظر را مشخص کنید.
 5ـ برای سؤالات چهارچوب مناسبی طراحی کنید. گاهی اوقات پرسش‌های مطرح می‌شوند که ممکن است با عقاید، باورها، نگرش‌ها و یا مکاتب فکری پاسخ دهند مغایر باشد. در این گونه موارد طرح چنین سؤالاتی بدون مقدمه و توضیح مناسب می‌توان عامل مخالفت باشد.
 6ـ تعدادی از سؤالات پرسشنامه را به ویژگی‌های جمعیتی و فردی اختصاص دهید. این نوع سؤالات که بر مشخصات فردی تأکید دارند در غالب پرسشنامه‌ها مطرح می‌شوند.
 7ـ سؤالات پرسشنامه بایستی با یکی از جنبه‌های هدف یا فرضیۀ صورت بندی شده مرتبط باشد. به عبارت دیگر سؤالات بایستی به گونه‌ای طرح شوند که به کمک آن بتوان اطلاعات لازم را برای پاسخ دادن، به سؤالات تحقیقی یا آزمون فرضیه‌های صورت بندی شده کسب کرد.
 8ـ سؤالات پرسشنامه را با توجه به موضوع پژوهش و خصوصیات جامعه‌ای که پرسشنامه در آن اجرا می‌شود، تعیین کنید. بهترین شیوه این است که پرسش‌های مربوط به موضوع اصلی را در ابتدا بیاوریم تا بالاترین نسبت پاسخ دهی را بدست آوریم.
 9ـ صفحۀ اول پرسشنامه را به نحوه پاسخگویی افراد به سؤالات اختصاص دهید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ