آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی در گرایش های مختلف بسیار متنوع هستند و لازم است اطلاعاتی درباره مهمترین متغیرهای این رشته داشته باشید.

برخی از متغیرهای رشته علوم سیاسی عبارتند از:

دولت: دولت مجموعه‌ای از افراد و نهادهاست که قوانین فائقه در یک جامعه را وضع، و با پشتوانه قدرت برتری که در اختیار دارند، اجرا می‌کنند.

نظریه‌های دولت:
نظریه‌های سیاسی محصولات نظام وارد ذهن بشر هستند که با جستجو و تبیین دلایلی برای مشروعیت قدرت دولت، توجهی از حاکمیت ارائه می‌دهند یعنی توجیهی از حق فرمان دادن و اطاعت کردن.
 ساختارهای نظام سیاسی اسلام

 عناصر دولت

مرزهای دولت
 شبکه روابط دولت
 منابع قدرت دولت

جریان ارتباطات دولت
 کارکردهای نظام سیاسی
 مرکز تصمیم گیری یا رهبری دولت

بازخوردهای مؤثر در دولت
 دامنه قدرت دولت
 دولت دینی:
دولت اسلامی، دولت دینی است و معیار دینی بودن یک دولت نیز «استناد» به دین و پذیرش مرجعیت دین در زندگی سیاسی است.

دولت دینی و دولت سکولار:
دولت اسلامی، چنانکه گذشت، دولتی دینی است که در آن، ساخت عمومی قدرت سیاسی یا حداقل شرایط حاکمان با معیارهای ملحوظ در نصوص دینی تعریف می‌شود.
 این اندیشه دقیقاً مخالف دولت سکولار است که در اساس بر جدایی دین و سیاست استوار بوده، هر گونه مرجعیت دین در زندگی سیاسی را انکار می‌کند
سیاست
در مورد سیاست نیز به تعبیر وجود دارد (در مورد موضوع سیاست). دسته اول معتقدند که موضوع علوم سیاست، دولت است دسته دوم معتقدند که مووضع علم سیاست قدرت است و دسته سوم معتقدند که موضوع علم سیاست قدرت سیاسی است.

مکتب مارکسیستی:
این مکتب یا چارچوب فکری ـ شکل‌گیری‌اش به کارل مارکس برمی‌گردد. اگرچه مارکس به طور مشخص از جامعه‌شناسی سیاسی یاد نکرده و در عوض عبارت مورد توجه او اقتصاد سیاسی است.

طبقه از دید مارکس
مارکس در تعریف از طبقه و تعیین شاخص برای آن نه تحت‌تأثیر مسائل فرهنگی نه منش اجتماعی، نه مسائل بازاری و نه درآمد قرار گرفته است.

کشورهای جهان سوم: به علت متغیر بودن، وسعت و تنوع معنایی، زیاد به کار برده شده است. اول بار در اوج جنگ سرد فردی فرانسوی به نام آلفردسودی این اصطلاح را به منظور طبقه‌‌بندی آن دسته از کشورهای جهان که از دو بلوک سیاسی، نظامی و اقتصادی آن زمان خارج بودند به کار برد.

کشورهای وابسته و پیرامونی
وابستگی در ساده‌ترین معنا یعنی دنباله روی و تاثیر‌پذیری یک موضوع از یک موضوع دیگر است. در مورد وابستگی کشورها در این معنا وابستگی را می توان رویه دیگری از بحث استعمار و امپریالسیم دانست.
وابستگی سیاسی آنهم غالباً به صورت نیم‌بند در جریان استعمار زدایی از بین رفته ولی وابستگی اقتصادی گاهاً مستحکمر نیز شده است.

عوامل بازتولید شرایط وابستگی
الف) شکل‌گیری یک نظام تقسیم کار بین‌المللی که در اثر آن، اقتصادهای بومی و خودکفای کشورهای زیرسلطه دچار استحاله و گسیختگی شده است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ