آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تهیه پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی

تهیه پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی

برای تهیه اصولی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی اطلاع از متغیرهای زیر و ایجاد رابطه میان آن ها توصیه می شود.

مطالعه انگیزش:
 مطالعه انگیزش در مورد آن دسته از انگیزه‌هایی که تفاوت‌های فردی زیاد در آنها هست می‌خواهد بداند چگونه این تفاوت‌ها بوجود می‌آیند.
فایده نظریه انگیزش
برای اینکه توضیح دهیم چرا افراد به گونه‌ خاصی رفتار می‌کنند، به یک نظریه انگیزش نیاز داریم، فایده نظریه انگیزش این است که به ما امکان می‌دهد که آنچه را که به رفتار شخص نیرو و جهت می‌دهد توجیه کنیم.
چه چیز موجب رفتار میشود
سؤال ـ چه چیز موجب رفتار میشود ـ را می‌توان به چگونگی تأثیر‌گذاری انگیزش بر شروع رفتار، تدوم آن، تغییر آن، جهت‌دار بودن آن و خاتمۀ آن گسترش داد
چرا شدت رفتار تغییر می‌کند
چرا شدت رفتار تغییر می‌کند ـ رفتار هم در فرد و هم بین افراد مختلف فرق می‌کند و هم با گذشت زمان تغییر می‌کند. انگیزش می‌تواند در فرد تغییر کند، یعنی گاهی یک نفر می‌تواند فعالانه درگیر کاری شود ولی در مواقع دیگر نا‌فعال و بی‌حال باشد. انگیزش می‌تواند مابین افراد تغییر کند، یعنی حتی در یک موقعیت یکسان، برخی افراد می‌توانند فعالانه درگیر باشند در حالی که افراد دیگر نافعال باشند. انگیزش در هر فردی با گذشت زمان تغییر می‌کند، یعنی رفتار تقریباً همیشه از نظر شدت فرق می‌‌کند.

چهار جنبه هیجان:
 هیجانها چهار جنبه تجربه را هماهنگ و سازماندهی می‌کنند ۱- احساسها ۲- فیزیولوژی ۳- هدف ۴- حالت.

هفت جنبه رفتار با انگیزه
عبارتند از، تلاش، نهفتگی، پایداری، انتخاب، احتمال پاسخ، جلوه‌های صورت،
حالتهای بدن
پنج سیستم الگیختگی بدنی
پنج سیستم الگیختگی بدنی که انگیزش و هیجان را نشان می‌دهند عبارتند از: فعالیت قلبی ـ عروقی، فعالیت پلاسما، فعالیت چشمی، فعالیت برقی پوست، فعالیت عضله مخطط.
فعالیت قلبی ـ عروقی
فعالیت قلب عروقی: با دنبال کردن تکالیف دشوار، پرزحمت و مشوق‌های جالب بیشتر می‌شود. شدت فعالیت قلبی با شدت مشوق پولی متناسب است و به همین خاطر میزان خواسته و میل را نشان می‌دهد.
فعالیت پلاسما
محتویات جریان خون، بویژه کاته‌ کولامین‌های اپی‌نفرین و نورو‌اپی‌ نفرین را شامل می شود. که واکنش جنگ و گریز را تنظیم می‌کند.
اپی‌نفرین (آدرنالین) با احساسهای تنش و اضطراب مطابقت دارد در حالیکه نورو‌اپی‌نفرین (نوروآدرنالین) با تلاشهای پرخاشگرانه و ادراک کنترل متناسب است.

فعالیت چشمی
شامل رفتار چشم (اندازۀ مردمک، پلک زدن، حرکات چشم) است،
 اندازۀ مردمک با میزان فعالیت ذهنی برای کامل کردن یک تکلیف، همبستگی دارد.
پلک زدن غیرارادی، تغییر حالتهای شناختی، تخصیص توجه، لحظه‌های انتقال در جریان پردازش اطلاعات را نشان می‌دهد.
فراوانی حرکات جانبی چشم، در مدت تفکر عمیق بیشتر می‌شود
فعالیت عضله مخطط
نظام عضلانی را شامل می‌شود. پژوهشگران معمولاً فعالیت عضله مخطط در صورت را ثبت می‌کنند تا دربارۀ حالتهای هیجانی اطلاعاتی به دست آورند.
نیرو‌های موجود در فرد
نیرو‌های موجود در فرد، انگیزه‌ها هستند که اینها تجربه‌های درونی مثل نیاز‌ها- شناخت‌ها ـ هیجانها هستند.
نیرو‌های بیرونی در فرد
نیرو‌های بیرونی در فرد، رویداد‌های بیرونی که شامل مشوق‌های محیطی هستند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ