آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / عنوان پایان نامه ارشد روانشناسی

عنوان پایان نامه ارشد روانشناسی

جهت انتخاب عنوانی مناسب برای پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بهترین راهنما برای دانشجوی این رشته اشراف کامل بر متغیرها یا همان موضوعات و صفات مطرح در رشته روانشناسی است.

برخی از مباحث و متغیرهای رشته روانشناسی به قرار زیر است:
 انگیزش
 انگیزش اصطلاح اختصاصی است. انگیزش، به فرایند‌هایی مربوط میشود که به رفتار انرژی و جهت می‌دهند. فرایند‌هایی که به رفتار انرژی و جهت می‌دهند، از نیرو‌های موجود در فرد و محیط ناشی میشوند.
 انگیزه
 انگیزه یک اصطلاح کلی است که زمینه مشترک بین نیاز‌ها ـ شناخت‌ها ـ هیجان ها را مشخص می‌کند. که هر کدام فرایند‌های درونی هستند

شناخت‌ها
رویداد‌های ذهنی مثل عقاید ـ انتظارات و خود‌پنداره هستند که شیوه‌های پایدار تفکر را نشان می‌دهند.
 رویداد‌های بیرونی:
 رویداد‌های بیرونی، مشوق‌ها و پیامد‌های محیطی هستند که به رفتار، انرژی و جهت می‌دهند.

پیامد‌ها:
 پیامد‌ها با افزایش احتمال وقوع برخی هدفها و رفتار‌ها و کاهش احتمال وقوع هدفها و رفتار‌های دیگر، رفتار را هدایت می‌کنند.

جلوه‌های انگیزش:
 انگیزش را از نظر وجود و شدت آن می‌توان به سه طریق ابراز کرد. ۱- رفتار ۲- فیزیولوژی ۳- گزارش شخصی.

تلاش:

تلاش مقدار نیرو و کوششی است که هنگام انجام دادن یک تکلیف به کار برده میشود.

نهفتگی:
مدت زمانی است که فرد بعد از اولین مواجهه با یک رویداد محرک برای پاسخ‌دهی طول می‌دهد.
 پایداری:
مقدار زمان بین شروع پاسخ تا توقف آن است
انتخاب یا ترجیح یک فعالیت به فعالیت دیگ
انتخاب یا ترجیح یک فعالیت به فعالیت دیگر، فرد را با دو یا چند گزینه مواجه می‌سازد که یکی از آنها را انتخاب می‌کند.
احتمال پاسخ
 احتمال پاسخ، به تعداد مواقعی اشاره دارد که یک پاسخ هدفمند درچند فرصتی که برای وقوع آن وجود دارد، رخ دهد.
فعالیت برقی پوست
به تغییرات برقی روی پوست اشاره دارد. محرکهای جدید، هیجانی، تهدید کننده، جالب توجه، فعالیت برقی پوست را فرا می‌خوانند.

فیزیولوژی
حالتهای روان فیزیولوژیکی، فعالیت دستگاه عصبی و دستگاههای هورمونی را نشان می‌دهند و اطلاعات بیشتری را مورد شالودۀ زیستی انگیزش و هیجان در اختیار می‌گذارند.

فرق بین انگیزه و نیاز، شناخت، هیجان
فرق بین انگیزه و نیاز، شناخت، هیجان صرفاً به سطح تحلیل آنها مربوط میشود، یعنی اینکه کلی باشند یا اختصاصی مثلاً نیاز ـ شناخت ـ هیجان انواع اختصاصی انگیزه‌ها هستند (یعنی انگیزش هستند) نیاز‌ها، شرایط درونی هستند که برای حفظ زندگی و رشد و بهزیستی ضروری هستند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ