آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نگارش پایان نامه ارشد حسابداری

نگارش پایان نامه ارشد حسابداری

برای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری مانند هر تحقیق دیگر باید بسیار به فکر تهیه و یا بررسی راه های دسترسی به منابع اطلاعاتی باشید.
 در طی زمان گذراندن دروس و در هنگام انجام پژوهش خود، سعی کنید اطلاعات کامل کتاب شناختی منابعی را که استفاده می کنید روی فیش یا کارتهای یک اندازه نگهداری کنید (حتی المقدور در هنگام یادداشت برداری از روی یک منبع، همان موقع اطلاعات کتاب شناختی آن را ثبت کنید و این کار را به تعویق نیندازید؛ چون ممکن است اطلاعات شما در پایان کار فاقد ارزش علمی باشد).
مطمئن شوید که همة اطلاعاتی را که نهایتاً احتیاج دارید (نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک، عنوان کتاب یا مقاله، نام خانوادگی و نام کوچک مترجم در صورتی که کتاب ترجمه باشد، سال انتشار، محل نشر کتاب: ناشر، شمارة صفحة اول و آخر مقاله) یادداشت کرده اید. همیشه مطالب و اطلاعات مهم را که در جریان کار یا تحقیق با آن برخورد می کنید روی کاغذ یادداشت کرده و نگهداری کنید. هرگز بر حافظة خود اعتماد نکنید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ