آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نوشتن پایان نامه ارشد حسابداری

نوشتن پایان نامه ارشد حسابداری

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری از جمله پژوهش های دشواری است که لازم دانشجوی پژوهشگر همه جوانب امر از جمله کارهای میدانی آن را بداند.
 گزارش پیشرفت پایان نامه
از انجا که بنا به مقررات دانشکدة تحصیلات تکمیلی لازم است دانشجویان حین مراحل پژوهش و تدوین پایان نامه هر ۲ ماه یکبار گزارشی از پیشرفت و عملکرد خود را به صورت مکتوب ارائه دهند توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماید:
۱- گزارش باید به شکل مشروح (اما نه لزوماً طولانی) نوشته شود. از ارائة گزارشهای فهرست گونه پرهیز کنید.
۲- محتوای گزارش باید محدود به همان مقطع دو ماهة مورد نظر باشد. از تفصیل مطالب مربوط به مقاطع قبل و یا بعد پیش بینی مراحل بعد خودداری کنید.
۳- متن گزارش باید روشن، دقیق و گویا باشد. در تهیة گزارش پیچیده نویسی و عبارت پردازی مطلوب نیست.
۴- گزارش نباید صرفاً بیانگر موفقیتها و پیشرفتهای شما باشد. محدودیت ها و موانعی نیز که در روند پژوهش با آنها مواجه بوده اید بخشی از کار شماست و گزارش آنها می تواند در ارزیابی درست و دقیق از کار شما مؤثر باشد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ