آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / فروش پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی

فروش پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی

توصیه می شود به دنبال فروش پایان نامه آماده کارشناسی ارشد کشاورزی نباشید بلکه بهتر است در مدت کوتاهی موضوع شما نوشته شود.
 اگر خود بخواهید پایان نامه تان را تهیه و تدوین کنید لازم است هر چند وقت یکبار گزارشی از پیشرفت پایان نامه خود را به دانشگاه ارائه دهید که یک نمونه از آن در زیر آمده است.
 گزارش پایان نامه
 اینجانب علی پاک نیت دانشجوی رشتة کشاورزی – علوم دامی به شمارة دانشجویی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ که مشغول انجام تحقیقی با عنوان: مقایسة سطوح مختلف سبوس کندم بر روی فلور باکتریایی روده، چربیهای سرم خون و عملکرد دو گروه جوجه های گوشتی آرین و واس
به راهنمایی جناب آقای دکتر علی زاده و با مشاورت دکتر عمویی و دکتر یزدانی می باشم گزارش اقدامات و فعالیت های انجام شدة خود را در طی ۲ ماه گذشته به شرح زیر به استحضار دانشکدة تحصیلات تکمیلی می رسانم:

پس از انجام مراحل آماده سازی سالن شامل ضد عفونی، پن بندی و … ، جوجه ها به سالن انجام آزمایش منتقل شدند و به صورت راندوم داخل پنها دسته بندی شدند.
تغذیة پنها روزانه و به طور مرتب انجام می شود.
 آمار تلفات هر ۲۴ ساعت یکبار یادداشت برداری می شود. در پایان هر هفته، وزن کشی دان برای محاسبة ضریب تبدیل صورت می گیرد.
در پایان هفتة سوم و ششم وزن کشی جوجه ها جهت مقایسه با استاندارد ها انجام شده است. همچنین در پایان هفتة سوم و ششم از بین تکرار های هر سطح به طور تصادفی نمونه برداری از روده جهت تعیین فلور باکتریایی روده انجام شده است.
 واکسیناسیون و انجام تیتر های سرمی، و کشت های آنتی بیوگرام طبق نظر دامپزشک مشاور انجام می پذیرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ