آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد فنی مهندسی

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد فنی مهندسی

برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد فنی مهندسی می توانید در تمام ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید یا شرایط خود را برای ما از طریق ایمیل بفرستید.
 اگر قصد دارید خودتان پایان نامه ارشدتان را تکمیل کنید بهتر است به مراحل مختلف آن دقت داشته باشید مثلا یکی از مراحل نوشتن پایان نامه ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه به دانشگاه است.

به نومنه ای از این گزارش در رشته معماری توجه فرمایید:
اینجانب محمود محمودی دانشجوی رشتة معماری به شماره دانشجویی ۲۲۲۲۲۲۲۲۲ که مشغول انجام تحقیقی با عنوان:
 «مکان یابی و طراحی نماد شهری جدید برای شهر تورنتو و طراحی فضاهای شهری پیرامون آن»
به راهنمایی جناب آقای مهندس نیکسون و با مشاورت مهندس کمیل قاسمی می باشم گزارش اقدامات و فعالیتهای انجام شده خود را در طی ۲ ماه گذشته به شرح زیر به استحضار دانشکدة تحصیلات تکمیلی می رسانم:
در ادامة تحقیقات، نتایج حاصل از بررسی طرح جامع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این نتایج جهت مکان یابی و آغاز تحقیقات طرح نماد شهری مورد استفاده قرار می گیرد.
نخست بررسی موقعیت بافت تاریخی و پتانسیل ها و نقاط عطف موجود در شهر تورنتو، با توجه به موقعیت بافت تاریخی و پتانسیل ها، تعیین شعاع و تعیین حریم طراحی مد نظر قرار گرفت.

به لحاظ جهت توسعة فیزیکی شهر که به سمت جنوب بوده و وجود محور تاریخی که در این سمت می باشد، نقاطی که قابلیت طرح را داشته باشد، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.
دلایل انتخاب این مراکز با توجه به موقعیت بافت تاریخی، شرایط اجتماعی و فرهنگی، کمبود تأسیسات و خدمات مناسب شهری و مهم تر از همه عدم وجود نشانة شهری مناسب در این ناحیه ها بوده است.
مکان هایی که جهت موضوع تحقیق پیشنهاد می گردد:
نخست انتهای محور تاریخی کله راه و محدودة میدان بهار تا حد فاصل خیابان های فلان، دانشگاه، بهمان و بهمان بالا؛ دوم محدودة میدان لفلان و ورودی جنوب شرقی شهر؛ سوم محدودة فلان و فلان حد فاصل خیابان های فلان، ؛ چهارم محور فلان و فلان، ورودی فلان.
در ادامة تحقیقات، موقعیت هر یک از مکان های فوق را مورد بررسی قرار داده و با توجه به ضوابط و شرایط طرح جامع به بررسی کمی و کیفی هر یک از مناطق پرداختم.

با توجه به موضوع طرح، از نمونه های طراحی شده و یا مشابه که در گذشته مورد تجزیه واقع شده است مواردی جمع آوری شد که در بخش سوابق و پیشینة طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بررسی نماد ها و الگوهای معماری و شهر سازی کانادایی که از مهمترین قسمتهای تحقیق می باشد در حال انجام است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ