آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نحوه فصل بندی پایان نامه ارشد

نحوه فصل بندی پایان نامه ارشد

جهت اطلاع از نحوه فصل بندی پایان نامه های کارشناسی ارشد علاوه بر این مقاله کوتاه به دیگر بخش های این سایت مراجعه فرمایید.
 فصل بندی پیشنهادی برای اغلب پایان نامه ها متناسب با پژوهش های تجربی، نیمه تجربی، پیمایشی و… در نظر گرفته شده است.
بدیهی است که تحقیقات کتابخانه ای و تاریخی به دلیل ماهیت کمابیش متفاوتی که دارند به طور کامل قابل انطباق برالگوی فوق نیستند وبر حسب مورد باید تغییراتی را در بخش بندی و نحوه ارائه مطالب در این گونه پایان نامه ها لحاظ کرد. همچنین در برخی رشته ها از قبیل رشته های هنر، مطالب و موضوعات مورد بررسی به گونه ای است که تغییرات را در نحوه سازماندهی محتوای فصلها می طلبد.
برای آنکه نمونه ای به دست داده شود در ادامه، همان چهار چوب پیش گفته متناسب با طرحهای تحقیقاتی رشته معماری ارائه خواهد شد.
– تغییرات فوق وهر گونه تغییر دیگری که ضروری دانسته شود (در کلیه رشته ها) باید با مشاوره و تأیید استادان راهنما ومشاور صورت گیرد.
در غیر این صورت مسئولیت هر گونه اشکالی در مراحل دفاع و تصویب پایان نامه به عهده دانشجو خواهد بود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ